การเลือกประเภทของ reCAPTCHA

การเลือกประเภทของ reCAPTCHA มี 4 ประเภทให้เลือกเมื่อมีการสร้างเว็บไซต์ใหม่

reCAPTCHA เวอร์ชัน 3

reCAPTCHA v3 ช่วยให้คุณยืนยันได้ว่าการโต้ตอบถูกต้องโดยไม่ต้องถามผู้ใช้ โดยเป็น JavaScript API ที่แท้จริงซึ่งแสดงผลคะแนน เพื่อให้คุณดำเนินการในบริบทของเว็บไซต์ได้ เช่น ต้องใช้ปัจจัยในการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม ส่งโพสต์เพื่อกลั่นกรอง หรือควบคุมบ็อตที่อาจคัดลอกเนื้อหา

reCAPTCHA v2 (ช่องทำเครื่องหมาย "ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์")

ช่องทำเครื่องหมาย "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" กำหนดให้ผู้ใช้คลิกช่องทำเครื่องหมายที่ระบุว่าผู้ใช้ไม่ใช่โรบอต ซึ่งจะผ่านกระบวนการของผู้ใช้ทันที (ไม่มี CAPTCHA) หรือให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าเป็นมนุษย์หรือไม่ ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดและใช้ HTML เพียง 2 บรรทัดเพื่อแสดงช่องทำเครื่องหมาย

reCAPTCHA v2 (ป้าย reCAPTCHA ที่ไม่แสดง)

ป้าย reCAPTCHA ที่ไม่แสดงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้คลิกช่องทำเครื่องหมาย แต่จะเรียกใช้โดยตรงเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณหรือเรียกใช้ผ่านการเรียก JavaScript API การผสานรวมต้องมี Callback ที่เป็น JavaScript เมื่อการยืนยัน reCAPTCHA เสร็จสมบูรณ์ โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะการเข้าชมที่น่าสงสัยที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับข้อความแจ้งให้แก้ CAPTCHA หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ ให้แก้ไขค่ากำหนดความปลอดภัยของเว็บไซต์ในการตั้งค่าขั้นสูง

reCAPTCHA v2 (Android)

ไลบรารี reCAPTCHA สำหรับ Android เป็นส่วนหนึ่งของ SafetyNet API ของบริการ Google Play ไลบรารีนี้มี Android API แบบเนทีฟซึ่งคุณผสานรวมเข้ากับแอปได้โดยตรง คุณควรตั้งค่าบริการ Google Play ในแอปและเชื่อมต่อกับ GoogleApiClient ก่อนที่จะเรียกใช้ reCAPTCHA API ซึ่งจะส่งผู้ใช้ทันที (โดยไม่ต้องใช้ CAPTCHA) หรือขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าเป็นมนุษย์หรือไม่

reCAPTCHA v1 - ปิด

reCAPTCHA v1 หยุดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 โปรดใช้ตัวเลือกด้านบน