Wybór typu reCAPTCHA

Wybór typu reCAPTCHA oferuje 4 rodzaje reCAPTCHA do utworzenia nowej witryny.

reCAPTCHA w wersji 3

reCAPTCHA w wersji 3 umożliwia weryfikację poprawności interakcji bez interakcji użytkownika. To czysty interfejs API JavaScript, który zwraca wynik, co umożliwia wykonywanie działań w kontekście witryny, na przykład wymaganie dodatkowych czynników uwierzytelniania, wysyłanie posta do moderacji lub ograniczanie botów, które mogą powielać treści.

reCAPTCHA v2 (pole wyboru „Nie jestem robotem”)

Pole wyboru „Nie jestem robotem” wymaga od użytkownika kliknięcia pola wyboru wskazującego, że nie jest robotem. Użytkownik zostanie wtedy natychmiast przeniesiony (bez testu CAPTCHA) lub sam będzie musiał potwierdzić, czy jest człowiekiem. Jest to najprostsza opcja do zintegrowania i wymaga tylko dwóch wierszy HTML, aby renderować pole wyboru.

reCAPTCHA w wersji 2 (niewidoczna plakietka reCAPTCHA)

Niewidoczna plakietka reCAPTCHA nie wymaga kliknięcia pola wyboru. Jest ona wywoływana bezpośrednio po kliknięciu przez użytkownika istniejącego przycisku w Twojej witrynie lub może zostać wywołana przez wywołanie JavaScript API. Integracja wymaga wywołania zwrotnego JavaScriptu po zakończeniu weryfikacji reCAPTCHA. Domyślnie do proponowania rozwiązania CAPTCHA zostanie wyświetlony tylko najbardziej podejrzany ruch. Aby zmienić ten sposób działania, zmień preferencje zabezpieczeń witryny w ustawieniach zaawansowanych.

reCAPTCHA w wersji 2 (Android)

Biblioteka reCAPTCHA na Androida jest częścią interfejsów API SafetyNet Google Play. Ta biblioteka udostępnia natywne interfejsy API Androida, które możesz zintegrować bezpośrednio z aplikacją. Skonfiguruj Usługi Google Play w aplikacji i połącz się z GoogleApiClient, zanim uruchomisz interfejs reCAPTCHA API. Spowoduje to natychmiastowe przejście użytkownika bez testu CAPTCHA lub zweryfikowanie, czy jest to człowiek.

reCAPTCHA v1 – wyłączenie

Usługa reCAPTCHA w wersji 1 została wyłączona od marca 2018 r. Wybierz opcję powyżej.