การเลือกประเภท reCAPTCHA

การเลือกประเภท reCAPTCHA มี reCAPTCHA 4 ประเภทให้เลือกเมื่อสร้างเว็บไซต์ใหม่

reCAPTCHA เวอร์ชัน 3

reCAPTCHA v3 ช่วยให้คุณยืนยันได้ว่าการโต้ตอบถูกต้องหรือไม่โดยไม่ต้องมีการโต้ตอบของผู้ใช้ ซึ่งเป็น API ของ JavaScript เพียงอย่างเดียวที่แสดงผลคะแนน ซึ่งช่วยให้คุณดําเนินการต่างๆ ในบริบทของเว็บไซต์ได้ เช่น กําหนดให้มีปัจจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ การส่งโพสต์เพื่อกลั่นกรอง หรือการควบคุมบ็อตที่อาจคัดลอกเนื้อหามา

reCAPTCHA เวอร์ชัน 2 (ช่องทําเครื่องหมาย "ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์")

ช่องทําเครื่องหมาย "ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์" กําหนดให้ผู้ใช้คลิกช่องทําเครื่องหมายที่ระบุว่าผู้ใช้ไม่ใช่หุ่นยนต์ วิธีนี้จะส่งผู้ใช้ทันที (ไม่มี CAPTCHA) หรือท้าให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าเป็นมนุษย์หรือไม่ วิธีนี้เป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการผสานรวมและใช้ HTML เพียง 2 บรรทัดเพื่อแสดงช่องทําเครื่องหมาย

reCAPTCHA v2 (ป้าย reCAPTCHA ที่มองไม่เห็น)

ป้าย reCAPTCHA ที่ซ่อนไว้ผู้ใช้จะไม่ต้องคลิกช่องทําเครื่องหมาย แต่จะมีการเรียกใช้โดยตรงเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเรียกใช้ผ่านการเรียก JavaScript API ได้ การผสานรวมจําเป็นต้องมีการเรียกกลับ JavaScript เมื่อการยืนยัน reCAPTCHA เสร็จสมบูรณ์ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะแจ้งเตือนเฉพาะการเข้าชมที่น่าสงสัยมากที่สุดเท่านั้นเพื่อแก้ไข CAPTCHA หากต้องการแก้ไขลักษณะการทํางาน ให้แก้ไขค่ากําหนดความปลอดภัยของเว็บไซต์ในการตั้งค่าขั้นสูง

reCAPTCHA v2 (Android)

ไลบรารี reCAPTCHA สําหรับ Android เป็นส่วนหนึ่งของ Google Play Services SafetyNet API ไลบรารีนี้มี API ของ Android ในตัวที่ผสานรวมกับแอปได้โดยตรง คุณควรตั้งค่าบริการ Google Play ในแอปและเชื่อมต่อกับ GoogleApiClient ก่อนเรียกใช้ reCAPTCHA API ซึ่งจะเป็นการส่งผู้ใช้ผ่านทันที (โดยไม่มีข้อความแจ้ง CAPTCHA) หรือท้าทายให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าเป็นมนุษย์

reCAPTCHA v1 - ปิดระบบ

reCAPTCHA v1 ได้ปิดตัวแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 โปรดใช้ตัวเลือกด้านบน