רענון מיקומי מודעות

תוכל להשתמש בפונקציונליות הרענון של ספריית Google Publisher Tag (GPT) כדי לטעון מחדש מודעות באופן דינמי מבלי לרענן את כל תוכן הדף.

כדי להטמיע את הפונקציונליות הזו צריך ליצור תג GPT ולבצע שינויים מסוימים. דוגמה זו כוללת שני מיקומי מודעות ולחצנים תואמים לרענון המיקומים במודעות חדשות.

הטמעה לדוגמה

לצפייה בהדגמה