מקורות מידע

בקטע הזה תמצאו משאבים שונים כמו הדגמות, סרטונים, חומרי הדרכה ומידע על אירועים שקשורים לארגז החול לפרטיות.

מקורות מידע נוספים לגבי ארגז החול לפרטיות

מידע על ממשקי ה-API השונים לפרסום פרטי כדי לבנות תרחישים לדוגמה בתחום הפרסום.
מידע על ממשקי ה-API השונים לפרסום פרטי כדי לבנות תרחישים לדוגמה בתחום הפרסום.
הדגמות ומעבדות שיתופיות ינחו אותך לגבי ממשקי ה-API של ארגז החול לפרטיות.
ספריית הסרטונים של 'ארגז החול לפרטיות' כוללת סרטונים שמספקים סקירות כלליות של ממשקי ה-API של ארגז החול לפרטיות, וגם דיון טכני מעמיק.
מידע על אירועים קרובים וקבלת גישה למשאבים עבור אירועים שכבר התקיימו.

מקרים לדוגמה

מידע על מקרים לדוגמה של ארגז החול לפרטיות.
ראו כיצד Times Internet אימץ את השימוש בקבוצות של אתרים קשורים כדי לספק גישה של מדידה ביחס לשיתוף נתונים בין אתרים.