API Hộp cát về quyền riêng tư có sẵn ở đâu?

API Hộp cát về quyền riêng tư được triển khai trong Chromium, là trình duyệt nguồn mở dùng để tạo Chrome. Bạn có thể truy cập mã cho API Hộp cát về quyền riêng tư bằng tính năng Tìm kiếm mã Chromium. Bạn có thể tải Chromium xuống, sau đó chạy Chromium bằng cờ để cho phép truy cập vào các API đang trong quá trình triển khai.

Các công nghệ Hộp cát về quyền riêng tư bao gồm API đo lường và liên quan cũng như CHIPSBộ trang web có liên quan hiện được cung cấp cho tất cả người dùng trong mọi kênh Chrome trên Android và máy tính. Giống như mọi công nghệ, hãy sử dụng tính năng phát hiện tính năng để kiểm tra khả năng hỗ trợ và khả năng sử dụng trước khi truy cập tính năng Hộp cát về quyền riêng tư.

Trạng thái nền tảng Chrome nêu chi tiết trạng thái triển khai và trình duyệt trên WebView trên máy tính, Android, iOS và Android, đối với từng API riêng lẻ:

  • Tất cả tính năng đều cung cấp các cột mốc vận chuyển, tín hiệu tiêu chuẩn hoá, các thành phần Blink có liên quan và các thông tin khác cho từng tính năng. Bạn có thể gắn dấu sao cho một tính năng để được thông báo về nội dung cập nhật và xem các tính năng được gắn dấu sao trong mục Tính năng của tôi.
  • Chỉ số sử dụng HTML và JavaScript cho biết tỷ lệ phần trăm tải trang trong Chrome có sử dụng một tính năng trên tất cả các kênh và nền tảng. Lưu ý: chỉ số này phản ánh tần suất API được gọi từ các trang, chứ không phải số lượng người dùng bật một tính năng trên trình duyệt của họ.

Biểu đồ chỉ số về Trạng thái Chrome cho API quảng cáo Hộp cát về quyền riêng tư được tổng hợp trên pscs.glitch.me.

macOS, iOS và iPadOS

Chrome trên macOS hỗ trợ các Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư), nhưng Safari trên macOS (sử dụng Metric) thì không.

Quy tắc của App Store của Apple nghĩa là Chrome và các trình duyệt khác trên iOS và iPadOS phải sử dụng công cụ trình duyệt WebM không hỗ trợ Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư).

Android WebView

WebView cho phép bạn hiển thị nội dung web trong một ứng dụng nhưng thiếu một số tính năng của các trình duyệt được phát triển hoàn chỉnh. Chúng tôi không đưa WebView vào giai đoạn ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba hoặc triển khai và thử nghiệm API Hộp cát về quyền riêng tư, ngoài việc bật tính năng Đo lường phân bổ trên nhiều ứng dụng và web (tìm hiểu thêm về phép đo lường bằng WebView). (Kể từ Android 5 Lollipop, cookie của bên thứ ba đã bị tắt theo mặc định trong WebView, nhưng trên thực tế, nhiều ứng dụng hỗ trợ các cookie này cho nội dung trên web.) Nếu chúng tôi đưa ra thông báo trong tương lai, những thông báo này sẽ được thông báo qua cả kênh Android và Chrome. Đối với các tính năng và API riêng lẻ, tính năng hỗ trợ trong WebView sẽ xuất hiện trong mục Trạng thái Chrome của tính năng.

Tab tùy chỉnh

Thẻ tuỳ chỉnh cho phép bạn tuỳ chỉnh trải nghiệm trình duyệt ngay trong ứng dụng Android. Thẻ tuỳ chỉnh hỗ trợ tất cả các API Hộp cát về quyền riêng tư.