Interfejs Google Play Developer Reporting API

Dokumentacja interfejsu API do raportowania.
Interfejs Google Play Developer Reporting API jest przeznaczony dla deweloperów, którzy chcą tworzyć własne przepływy pracy związane z danymi w Konsoli Play, lub tych, którzy korzystają z danych w Konsoli Play do celów wewnętrznych analiz i raportów biznesowych, a także innych zbiorów danych.
Interfejs Google Play Developer Reporting API zapewnia automatyczny dostęp do danych i wskaźników na poziomie aplikacji na potrzeby generowania wewnętrznych raportów, przeprowadzania analiz oraz automatyzowania procesów. Zacznij od uwierzytelnienia w usłudze.
Za pomocą interfejsu Google Play Developer Reporting API możesz zbierać dane o jakości aplikacji z Android Vitals, w tym częstotliwość awarii, częstotliwość błędów ANR, problemy z pobudką i blokadą oraz zrzuty stosu błędów.
Dokumentacja zawiera szczegółowe informacje o typach i metodach API.