แนะนำตัว

People API ช่วยให้คุณทําสิ่งต่อไปนี้ได้

  • อ่านและจัดการรายชื่อติดต่อของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
  • อ่านและคัดลอก "รายชื่อติดต่ออื่นๆ" ของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
  • อ่านข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วและรายชื่อติดต่อ
  • อ่านโปรไฟล์และรายชื่อติดต่อของโดเมน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว Jen มี Fabian และ Ranjith ในรายชื่อติดต่อส่วนตัว เมื่อแอปเรียก people.connections.list ให้อ่านรายการการเชื่อมต่อ เจนจะแสดงหน้าจอขอความยินยอมที่ขอให้แอปเข้าถึงรายการ หาก Jen ยินยอม แอปจะอ่านรายการที่มี person resources สําหรับ Fabian และ Ranjith

หากแอปต้องใช้ข้อมูลสําหรับบุคคลใดโดยเฉพาะ ก็จะเรียกใช้ people.get โดยใช้ชื่อทรัพยากรเพื่อรับ person resource ของบุคคลนั้นได้

แอปยังจัดการรายชื่อติดต่อโดยการสร้างรายชื่อติดต่อใหม่โดยใช้ people.createContact, อัปเดตรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ซึ่งอ่านจาก people.connections.list โดยใช้ people.updateContact และลบรายชื่อติดต่อโดยใช้ people.deleteContact

ผู้ใช้ Google Workspace ยังแสดงโปรไฟล์โดเมนและข้อมูลติดต่อของโดเมนโดยใช้ people.listDirectoryPeople หรือค้นหาโดยใช้ people.searchDirectoryPeople ได้ด้วย

มุมมองการผสานรวมข้อมูลบุคคล

ข้อมูลผู้คนที่ API อ่านอ่านจะผสานรวมมาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้

แหล่งที่มา เงื่อนไข
ข้อมูลโปรไฟล์ Google สาธารณะ ตลอดเวลา
ข้อมูลโปรไฟล์โดเมน Google Workspace ผู้ดูแลระบบโดเมนได้เปิดใช้การแชร์รายชื่อติดต่อและโปรไฟล์ภายนอกของข้อมูลที่มีขอบเขตระดับโดเมน และได้รับขอบเขต directory.readonly แล้ว
ข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัว ของผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ รายการหนึ่งๆ มีขอบเขต profile รายการ
รายชื่อติดต่อของผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว contacts ขอบเขต ให้สิทธิ์แล้ว

ทําความเข้าใจข้อมูลบุคคลที่ผสาน

ข้อมูลของบุคคลหนึ่งมาจากแหล่งที่มาหลัก 1 ประเภท ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่นๆ จะรวมเข้าเข้ากับข้อมูลนี้หากแหล่งที่มาเชื่อมต่อกันผ่านที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ URL ของโปรไฟล์ที่ได้รับการยืนยัน วิธีเขียนเว็บไซต์อาจมีลักษณะดังนี้

แหล่งที่มาหลัก รายชื่อติดต่อ โปรไฟล์ โปรไฟล์โดเมนของ Google Workspace รายชื่อติดต่อในโดเมน Google Workspace การใช้งาน
รายชื่อติดต่อ 1 0+ 0+ 0+ แสดงผลสําหรับปลายทางส่วนใหญ่
โปรไฟล์ 0+ 1 0 หรือ 1 0 ส่งคืนใน people.get เมื่อบุคคลนั้นใช้ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ หรือสมัครใช้บัญชี Google ของผู้ใช้รายอื่น
ข้อมูลติดต่อของโดเมน 0+ 0 0 1 ส่งคืนอุปกรณ์แล้วใน people.listDirectoryPeople หรือ people.searchDirectoryPeople

เฉพาะปลายทางที่แก้ไขได้เท่านั้นที่แก้ไขรายชื่อติดต่อตามรายชื่อติดต่อได้ ไม่รองรับการเปลี่ยนรูปแบบโปรไฟล์และโดเมน