Profil Okuma

Kişiler API'sini Kullanmaya Hazırlanma bölümündeki adımları tamamladıktan sonra profillere ait verileri okumaya hazırsınız demektir.

Aşağıdaki kod örnekleri, birkaç basit isteğin nasıl gönderileceğini gösterir. Yöntemlerin tam listesi için referans dokümanları inceleyin.

Kimliği doğrulanmış kullanıcı için kişiyi alma

Kullanıcının profilini almak için aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

GET /v1/people/me?personFields=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

Person profile = peopleService.people().get("people/me")
  .setPersonFields("names,emailAddresses")
  .execute();

Python

profile = people_service.people()
  .get('people/me', personFields='names,emailAddresses')

PHP

$profile = $people_service->people->get(
  'people/me', array('personFields' => 'names,emailAddresses'));

.NET

PeopleResource.GetRequest peopleRequest =
  peopleService.People.Get("people/me");
peopleRequest.PersonFields = "names,emailAddresses";
Person profile = peopleRequest.Execute();

İlgili kişiye Google Hesabı kimliği alın

Google Hesabı kimliği için kişi bilgilerini almak üzere aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

GET /v1/people/account_id?personFields=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

Person profile = peopleService.people().get("people/account_id")
  .setPersonFields("names,emailAddresses")
  .execute();

Python

profile = people_service.people()
  .get('people/account_id', personFields='names,emailAddresses')

PHP

$profile = $people_service->people->get(
  'people/account_id', array('personFields' => 'names,emailAddresses'));

.NET

PeopleResource.GetRequest peopleRequest =
  peopleService.People.Get("people/account_id");
peopleRequest.PersonFields = "names,emailAddresses";
Person profile = peopleRequest.Execute();