Method: people.deleteContact

מחיקת איש קשר. הנתונים שהם לא של אנשי הקשר לא יימחקו.

בקשות לשינוי עבור אותו משתמש צריכות להישלח ברצף כדי למנוע זמן אחזור ארוך יותר וכשלים.

בקשת HTTP

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=people/*}:deleteContact

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
resourceName

string

חובה. שם המשאב של איש הקשר למחיקה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.