Method: people.deleteContact

Kişiyi silme Kişilerle ilgili olmayan hiçbir veri silinmeyecek.

Aynı kullanıcıya yönelik değişiklik istekleri, gecikme ve hata sayısında artış olmaması için sırayla gönderilmelidir.

HTTP isteği

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=people/*}:deleteContact

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceName

string

Zorunlu. Silinecek kişinin kaynak adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.