Method: people.batchDeleteContacts

usunąć grupę kontaktów, Dane niezwiązane z kontaktami nie zostaną usunięte.

Żądania mutacji dotyczące tego samego użytkownika powinny być wysyłane po kolei, aby uniknąć wydłużenia czasu oczekiwania i niepowodzeń.

Żądanie HTTP

POST https://people.googleapis.com/v1/people:batchDeleteContacts

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "resourceNames": [
    string
  ]
}
Pola
resourceNames[]

string

To pole jest wymagane. Nazwy zasobów kontaktu do usunięcia. Jest powtarzalna. Pozwala na maksymalnie 500 nazw zasobów w jednym żądaniu.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.