Najczęstsze pytania

Ten dokument zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące Google Pay API for Passes.

Aplikacja Google Pay

Czy Google powiadamia użytkowników, gdy opuszczają aplikację Google Pay (po kliknięciu identyfikatora URI)?
Nie. Komunikat wyświetli się, gdy użytkownik kliknie identyfikator URI w rozwiniętej karcie i opuści aplikację Google Pay.
Czy kiedy użytkownik naciśnie Usuń program lojalnościowy, program lojalnościowy zostanie usunięty na stałe?
Nie. Program lojalnościowy nie będzie wyświetlany w aplikacji Google Pay i zostanie odłączony od danych użytkownika zapisanych u sprzedawcy. Jednak LoyaltyObject nadal będzie obecny i będzie można go pobrać, wywołując metodę REST get. Obiekt nie zostanie usunięty, ponieważ w niektórych wdrożeniach jeden obiekt może być powiązany z wieloma użytkownikami.
Dlaczego Google przechowuje dane obiektu, a nie wywołuje usługi internetowej sprzedawcy za każdym razem, gdy trzeba renderować obiekt?
Wywoływanie usługi sprzedawcy za każdym razem spowolniłoby renderowanie obiektu. Ponadto Google przechowuje dane w pamięci podręcznej na urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy jest on offline.
Czy Google zapisuje też w pamięci podręcznej obrazy (logo, obrazy w wiadomościach itp.) na wypadek utraty połączenia?
Tak, Google zapisuje obrazy w pamięci podręcznej i przechowuje je na swoich serwerach. Aby zaktualizować obraz, który hostujesz, zaktualizuj go w swojej witrynie i ustaw w klasie lub obiekcie nowszą wersję. Gdy zaktualizujesz klasę lub obiekt, Google odbierze polecenie ponownego zapisu pliku obrazu w pamięci podręcznej.

Aktualizacja obiektów

Jak zaktualizować identyfikator konta programu lojalnościowego w razie utraty fizycznej karty użytkownika?
Zaktualizuj pole accountId obiektu za pomocą interfejsu API REST.
Gdy próbuję wstawić obiekt lub klasę za pomocą interfejsu API REST, występuje błąd insufficientPermission.
  Error:
  Code was 403
  Msg: Forbidden
  {
   "error": {
    "errors": [
     {
     "domain": "global",
     "reason": "insufficientPermissions",
     "message": "Insufficient Permission"
     }
    ],
    "code": 403,
    "message": "Insufficient Permission"
   }
  }
  
Musisz dodać adres e-mail konta (uzyskany po rejestracji aplikacji) do Google Pay API for Passes Merchant Center. Więcej informacji znajdziesz w opisie wiązania konta usługi z kontem Google Pay API for Passes.

Testowanie

Czy Google udostępnia usługi do testowania obciążenia?
Nie. Szacujemy jednak, że liczba zapytań na sekundę stanowi 0,05% łącznej liczby aktywnych kont programów lojalnościowych. Jeśli na przykład masz 20 milionów aktywnych kont, powinna być możliwa obsługa do 10 000 zapytań na sekundę. Liczba transakcji może być największa zaraz po integracji.

Różne

Jakiego Content-Type powinni używać sprzedawcy w swoich odpowiedziach JWT?
Google nie sprawdza Content-Type. Możesz użyć application/json lub text/plain jako Content-Type.
Czy można otrzymywać powiadomienie (razem z informacjami o transakcji), gdy użytkownik znajdujący się w pobliżu odbierze, znajdzie (np. przez kliknięcie, wyświetlenie lub zaprezentowanie w aplikacji Google Pay), kupi i wykorzysta ofertę specjalną?
Google nie może monitorować, kiedy na telefonie użytkownika wyświetla się kod kreskowy lub kod kuponu oraz kiedy kasjer skanuje bądź wpisuje go na urządzeniu w punkcie sprzedaży. To, czy ofertę specjalną udało się zeskanować lub wykorzystać, określa się tylko w punkcie sprzedaży sprzedawcy.
Jakie zasoby powinien dostarczyć zespół przygotowujący kreacje, aby można było utworzyć kartę lojalnościową?
Potrzebne są obrazy i zasoby tekstowe widoku rozwiniętego, który użytkownik widzi po zapisaniu programu lojalnościowego w aplikacji Google Pay. Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej szablonom kart lojalnościowych.
Jak uzyskać dodatkową pomoc?

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Pay API for Passes.

Kontakt z zespołem pomocy