Samouczek dotyczący PaymentRequest Google Pay API

Google Pay API można używać w połączeniu z innymi obsługiwanymi formami płatności w PaymentRequest.

Krok 1. Utwórz obiekt PaymentDataRequest

Skonfiguruj obiekt PaymentDataRequest, podając swoją bramę płatności i akceptowane formy płatności. Zalecamy uzyskanie adresu dostawy, adresu e-mail i numeru telefonu za pomocą argumentu przeglądarki PaymentRequest options, a nie za pomocą Google Pay API. W ten sposób zachowasz spójność między różnymi formami płatności. Używaj Google Pay API do otrzymywania samych danych uwierzytelniających płatność i opcjonalnego adresu rozliczeniowego.

  const googlePaymentDataRequest = {
   environment: 'TEST',
   apiVersion: 2,
   apiVersionMinor: 0,
   merchantInfo: {
    // A merchant ID is available after approval by Google.
    // @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist}
    // merchantId: '01234567890123456789',
    merchantName: 'Example Merchant'
   },
   allowedPaymentMethods: [{
    type: 'CARD',
    parameters: {
     allowedAuthMethods: ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"],
     allowedCardNetworks: ["AMEX", "DISCOVER", "INTERAC", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"]
    },
    tokenizationSpecification: {
     type: 'PAYMENT_GATEWAY',
     // Check with your payment gateway on the parameters to pass.
     // @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#gateway}
     parameters: {
      'gateway': 'example',
      'gatewayMerchantId': 'exampleGatewayMerchantId'
     }
    }
   }]
  };
  

Krok 2. Zadeklaruj, że obsługujesz Google Pay API

Dodaj identyfikator formy płatności Google Pay API oraz jego konfigurację do parametru methodData przekazywanego do PaymentRequest.

  const methodData = [
   {supportedMethods: 'https://google.com/pay', data: googlePaymentDataRequest},
   {supportedMethods: 'basic-card'}
  ];
  

Jak to wszystko połączyć

Poniższe przykłady przedstawiają implementację Google Pay API w połączeniu z innymi obsługiwanymi formami płatności w PaymentRequest:

  <div id="checkout">
   <button id="buyButton">Checkout</button>
  </div>

  <script>
  const allowedCardNetworks = ["AMEX", "DISCOVER", "INTERAC", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"];
  const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];
  if (window.PaymentRequest) {
   const request = createPaymentRequest();

   request.canMakePayment()
     .then(function(result) {
      if (result) {
       // Display PaymentRequest dialog on interaction with the existing checkout button
       document.getElementById('buyButton')
         .addEventListener('click', onBuyClicked);
      }
     })
     .catch(function(err) {
      showErrorForDebugging(
        'canMakePayment() error! ' + err.name + ' error: ' + err.message);
     });
  } else {
   showErrorForDebugging('PaymentRequest API not available.');
  }

  /**
   * Show a PaymentRequest dialog after a user clicks the checkout button
   */
  function onBuyClicked() {
   createPaymentRequest()
     .show()
     .then(function(response) {
      // Dismiss payment dialog.
      response.complete('success');
      handlePaymentResponse(response);
     })
     .catch(function(err) {
      showErrorForDebugging(
        'show() error! ' + err.name + ' error: ' + err.message);
     });
  }

  /**
   * Define your unique Google Pay API configuration
   *
   * @returns {object} data attribute suitable for PaymentMethodData
   */
  function getGooglePaymentsConfiguration() {
   return {
    environment: 'TEST',
    apiVersion: 2,
    apiVersionMinor: 0,
    merchantInfo: {
     // A merchant ID is available after approval by Google.
     // 'merchantId':'01234567890123456789',
     merchantName: 'Example Merchant'
    },
    allowedPaymentMethods: [{
     type: 'CARD',
     parameters: {
      allowedAuthMethods: allowedCardAuthMethods,
      allowedCardNetworks: allowedCardNetworks
     },
     tokenizationSpecification: {
      type: 'PAYMENT_GATEWAY',
      // Check with your payment gateway on the parameters to pass.
      // @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#gateway}
      parameters: {
       'gateway': 'example',
       'gatewayMerchantId': 'exampleGatewayMerchantId'
      }
     }
    }]
   };
  }

  /**
   * Create a PaymentRequest
   *
   * @returns {PaymentRequest}
   */
  function createPaymentRequest() {
   // Add support for the Google Pay API.
   const methodData = [{
    supportedMethods: 'https://google.com/pay',
    data: getGooglePaymentsConfiguration()
   }];
   // Add other supported payment methods.
   methodData.push({
    supportedMethods: 'basic-card',
    data: {
     supportedNetworks:
       Array.from(allowedCardNetworks, (network) => network.toLowerCase())
    }
   });

   const details = {
    total: {label: 'Test Purchase', amount: {currency: 'USD', value: '1.00'}}
   };

   const options = {
    requestPayerEmail: true,
    requestPayerName: true
   };

   return new PaymentRequest(methodData, details, options);
  }

  /**
   * Process a PaymentResponse
   *
   * @param {PaymentResponse} response returned when a user approves the payment request
   */
  function handlePaymentResponse(response) {
   const formattedResponse = document.createElement('pre');
   formattedResponse.appendChild(
     document.createTextNode(JSON.stringify(response.toJSON(), null, 2)));
   document.getElementById('checkout')
     .insertAdjacentElement('afterend', formattedResponse);
  }

  /**
   * Display an error message for debugging
   *
   * @param {string} text message to display
   */
  function showErrorForDebugging(text) {
   const errorDisplay = document.createElement('code');
   errorDisplay.style.color = 'red';
   errorDisplay.appendChild(document.createTextNode(text));
   const p = document.createElement('p');
   p.appendChild(errorDisplay);
   document.getElementById('checkout').insertAdjacentElement('afterend', p);
  }
  </script>
  

Lista parametrów formy płatności

Konfiguracja Google Pay API przekazana w PaymentRequest jest podobna do obiektu PaymentDataRequest używanego przez bibliotekę klienta JavaScript Google Pay API, ale istnieje kilka wyjątków:

 • Ustaw właściwość environment w obiekcie zgodną z wartością ciągu znaków opisaną w PaymentOptions.
 • Pomiń właściwość transactionInfo. Łączna cena i waluta powinny być zamiast tego określone w argumencie details przekazywanym do PaymentRequest.

Dodatkowe właściwości obiektów określane w przypadku formy płatności Google Pay API we właściwości danych formy płatności PaymentRequest:

Właściwość Typ Czy jest wymagana Opis
environment ciąg znaków Opcjonalna
 • PRODUCTION: gdy w domenie zostanie określony i skonfigurowany prawidłowy identyfikator sprzedawcy w Google, zwracane będą możliwe do obciążenia formy płatności.
 • TEST: zwracane są zastępcze formy płatności odpowiednie do testów (domyślnie).