Samouczek dotyczący PaymentRequest Google Pay API

Google Pay API można używać w połączeniu z innymi obsługiwanymi formami płatności w PaymentRequest.

Krok 1. Utwórz obiekt PaymentDataRequest

Skonfiguruj obiekt PaymentDataRequest, podając swoją bramę płatności i akceptowane formy płatności. Zalecamy uzyskanie adresu dostawy, adresu e-mail i numeru telefonu za pomocą argumentu przeglądarki PaymentRequest options, a nie za pomocą Google Pay API. W ten sposób zachowasz spójność między różnymi formami płatności. Używaj Google Pay API do otrzymywania samych danych uwierzytelniających płatność i opcjonalnego adresu rozliczeniowego.

const googlePaymentDataRequest = {
 environment: 'TEST',
 apiVersion: 2,
 apiVersionMinor: 0,
 merchantInfo: {
  // A merchant ID is available after approval by Google.
  // @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist}
  // merchantId: '12345678901234567890',
  merchantName: 'Example Merchant'
 },
 allowedPaymentMethods: [{
  type: 'CARD',
  parameters: {
   allowedAuthMethods: ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"],
   allowedCardNetworks: ["AMEX", "DISCOVER", "INTERAC", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"]
  },
  tokenizationSpecification: {
   type: 'PAYMENT_GATEWAY',
   // Check with your payment gateway on the parameters to pass.
   // @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#gateway}
   parameters: {
    'gateway': 'example',
    'gatewayMerchantId': 'exampleGatewayMerchantId'
   }
  }
 }]
};

Krok 2. Zadeklaruj, że obsługujesz Google Pay API

Dodaj identyfikator formy płatności Google Pay API oraz jego konfigurację do parametru methodData przekazywanego do PaymentRequest.

const methodData = [
 {supportedMethods: 'https://google.com/pay', data: googlePaymentDataRequest},
 {supportedMethods: 'basic-card'}
];

Jak to wszystko połączyć

Poniższe przykłady przedstawiają implementację Google Pay API w połączeniu z innymi obsługiwanymi formami płatności w PaymentRequest:

<div id="checkout">
 <button id="buyButton">Checkout</button>
</div>

<script>
const allowedCardNetworks = ["AMEX", "DISCOVER", "INTERAC", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"];
const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];
if (window.PaymentRequest) {
 const request = createPaymentRequest();

 request.canMakePayment()
   .then(function(result) {
    if (result) {
     // Display PaymentRequest dialog on interaction with the existing checkout button
     document.getElementById('buyButton')
       .addEventListener('click', onBuyClicked);
    }
   })
   .catch(function(err) {
    showErrorForDebugging(
      'canMakePayment() error! ' + err.name + ' error: ' + err.message);
   });
} else {
 showErrorForDebugging('PaymentRequest API not available.');
}

/**
 * Show a PaymentRequest dialog after a user clicks the checkout button
 */
function onBuyClicked() {
 createPaymentRequest()
   .show()
   .then(function(response) {
    // Dismiss payment dialog.
    response.complete('success');
    handlePaymentResponse(response);
   })
   .catch(function(err) {
    showErrorForDebugging(
      'show() error! ' + err.name + ' error: ' + err.message);
   });
}

/**
 * Define your unique Google Pay API configuration
 *
 * @returns {object} data attribute suitable for PaymentMethodData
 */
function getGooglePaymentsConfiguration() {
 return {
  environment: 'TEST',
  apiVersion: 2,
  apiVersionMinor: 0,
  merchantInfo: {
   // A merchant ID is available after approval by Google.
   // 'merchantId':'12345678901234567890',
   merchantName: 'Example Merchant'
  },
  allowedPaymentMethods: [{
   type: 'CARD',
   parameters: {
    allowedAuthMethods: allowedCardAuthMethods,
    allowedCardNetworks: allowedCardNetworks
   },
   tokenizationSpecification: {
    type: 'PAYMENT_GATEWAY',
    // Check with your payment gateway on the parameters to pass.
    // @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#gateway}
    parameters: {
     'gateway': 'example',
     'gatewayMerchantId': 'exampleGatewayMerchantId'
    }
   }
  }]
 };
}

/**
 * Create a PaymentRequest
 *
 * @returns {PaymentRequest}
 */
function createPaymentRequest() {
 // Add support for the Google Pay API.
 const methodData = [{
  supportedMethods: 'https://google.com/pay',
  data: getGooglePaymentsConfiguration()
 }];
 // Add other supported payment methods.
 methodData.push({
  supportedMethods: 'basic-card',
  data: {
   supportedNetworks:
     Array.from(allowedCardNetworks, (network) => network.toLowerCase())
  }
 });

 const details = {
  total: {label: 'Test Purchase', amount: {currency: 'USD', value: '1.00'}}
 };

 const options = {
  requestPayerEmail: true,
  requestPayerName: true
 };

 return new PaymentRequest(methodData, details, options);
}

/**
 * Process a PaymentResponse
 *
 * @param {PaymentResponse} response returned when a user approves the payment request
 */
function handlePaymentResponse(response) {
 const formattedResponse = document.createElement('pre');
 formattedResponse.appendChild(
   document.createTextNode(JSON.stringify(response.toJSON(), null, 2)));
 document.getElementById('checkout')
   .insertAdjacentElement('afterend', formattedResponse);
}

/**
 * Display an error message for debugging
 *
 * @param {string} text message to display
 */
function showErrorForDebugging(text) {
 const errorDisplay = document.createElement('code');
 errorDisplay.style.color = 'red';
 errorDisplay.appendChild(document.createTextNode(text));
 const p = document.createElement('p');
 p.appendChild(errorDisplay);
 document.getElementById('checkout').insertAdjacentElement('afterend', p);
}
</script>

Lista parametrów formy płatności

Konfiguracja Google Pay API przekazana w PaymentRequest jest podobna do obiektu PaymentDataRequest używanego przez bibliotekę klienta JavaScript Google Pay API, ale istnieje kilka wyjątków:

 • Ustaw właściwość environment w obiekcie zgodną z wartością ciągu znaków opisaną w PaymentOptions.
 • Pomiń właściwość transactionInfo. Łączna cena i waluta powinny być zamiast tego określone w argumencie details przekazywanym do PaymentRequest.

Dodatkowe właściwości obiektów określane w przypadku formy płatności Google Pay API we właściwości danych formy płatności PaymentRequest:

Właściwość Typ Czy jest wymagana Opis
environment ciąg znaków opcjonalna
 • PRODUCTION: gdy zostanie podany i skonfigurowany w domenie prawidłowy identyfikator sprzedawcy Google, zwracane będą możliwe do obciążenia formy płatności.
 • TEST: zwracane są zastępcze formy płatności nadające się do testów (domyślnie).