Požiadavky pre služby Google pre vývojárov mobilných aplikácií

Povolením služieb Google pre vývojárov mobilných aplikácií umožňujete zhromažďovanie údajov o návštevnosti prostredníctvom identifikátorov mobilných zariadení (vrátane reklamného identifikátora pre Android a reklamného identifikátora pre iOS), súborov cookie a podobných technológií.

Informácie umožňujúce identifikáciu osôb nie je možné bez dôrazného upozornenia a predošlého aktívneho súhlasu (t. j. povolenia výberom možnosti) používateľa zlúčiť s informáciami neumožňujúcimi identifikáciu osôb, ktoré sa zhromažďovali prostredníctvom akéhokoľvek produktu alebo služby Google.

Návštevníkov musíte informovať zahrnutím nasledujúcich informácií do pravidiel ochrany osobných údajov:

  1. Musíte uviesť, aké služby Google pre vývojárov mobilných aplikácií ste implementovali.
  2. Musíte uviesť, ako vy a dodávatelia tretích strán spoločne používate súbory cookie prvej strany alebo iné identifikátory prvej strany a súbory cookie tretej strany (napríklad identifikátory mobilných zariadení (vrátane reklamného identifikátora pre Android a reklamného identifikátora pre iOS), súborov cookie a podobných technológií) alebo iných identifikátorov tretej strany.
  3. Musíte uviesť, ako môžu návštevníci deaktivovať služby Google pre vývojárov mobilných aplikácií, ktoré používate, a to aj prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia (napríklad nastavenie inzercie pre mobilné aplikácie v zariadení) alebo inými dostupnými prostriedkami.

Musíte zachovávať súlad aj s pravidlami pre získanie súhlasu od používateľov v Európskej únii.

Záujmovo orientovaná inzercia

Ak používate služby Google pre vývojárov mobilných aplikácií na zhromažďovanie citlivých informácií o návštevníkoch, ako je to popísané v obmedzeniach vzťahujúcich sa na citlivé kategórie pre službu Google AdWords, nebudete môcť používať služby Google pre vývojárov mobilných aplikácií na zhromažďovanie údajov v súvislosti s inzerciou orientovanou na záujmy.

Keďže sa zákony v rámci rôznych krajín a oblastí líšia a služby Google pre vývojárov mobilných aplikácii možno použiť rozličnými spôsobmi, spoločnosť Google nedokáže poskytnúť presnú formuláciu, ktorú je potrebné zahrnúť do pravidiel ochrany osobných údajov. Najlepšie znalosti o jedinečných aspektoch a mimoriadnych okolnostiach týkajúcich sa vašej firmy máte vy. Vaše pravidlá ochrany osobných údajov by preto mali zohľadňovať tento typ informácií, ktoré dokážete poskytnúť len vy.

Posledná aktualizácia týchto pravidiel prebehla 2015-09-01.