Wymagania dotyczące Usług Google dla deweloperów aplikacji mobilnych

Włączając Usługi Google dla deweloperów aplikacji mobilnych, włączasz gromadzenie danych o ruchu, między innymi za pomocą identyfikatorów urządzeń mobilnych (w tym Identyfikatora wyświetlania reklam na Androidzie i Identyfikatora wyświetlania reklam w systemie iOS), plików cookie i podobnych technologii.

Zabrania się łączenia danych osobowych z informacjami, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi lub funkcji Google, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika o tym fakcie i uzyskania jego jednoznacznej zgody (akceptacji) na takie łączenie danych.

Musisz informować o tym użytkowników, umieszczając w swojej polityce prywatności informacje na temat:

  1. zaimplementowanych Usług Google dla deweloperów aplikacji mobilnych;
  2. sposobu korzystania przez Ciebie i dostawców zewnętrznych z własnych plików cookie, innych własnych identyfikatorów, plików cookie firm zewnętrznych (np. identyfikatorów urządzeń mobilnych, w tym Identyfikatora wyświetlania reklam na Androidzie i Identyfikatora wyświetlania reklam w systemie iOS, plików cookie i podobnych technologii) i innych identyfikatorów firm zewnętrznych;
  3. sposobów rezygnacji z używanych przez Ciebie Usług Google dla deweloperów aplikacji mobilnych, w tym za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, np. ustawień reklamowych urządzenia dla aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.

Musisz także przestrzegać Polityki zgody użytkownika z obszaru Unii Europejskiej.

Reklamy oparte na zainteresowaniach

Jeśli używasz Usług Google dla deweloperów aplikacji mobilnych do gromadzenia informacji poufnych o użytkownikach, tak jak to opisano w ograniczeniach Google AdWords w zakresie kategorii poufnych, nie możesz używać Usług Google dla deweloperów aplikacji mobilnych do gromadzenia danych na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach.

Ze względu na niejednolitość przepisów w poszczególnych krajach i terytoriach oraz możliwość użytkowania Usług Google dla deweloperów aplikacji mobilnych na wiele sposobów Google nie jest w stanie podać dokładnego brzmienia zapisów, jakie musisz umieścić w swojej polityce prywatności. Tylko Ty znasz konkretne aspekty i uwarunkowania swojej działalności, a polityka prywatności wymaga podania informacji, które są znane wyłącznie Tobie.

Data ostatniej aktualizacji zasad: 2015-09-01.