Απαιτήσεις πολιτικής για τις Υπηρεσίες Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών

Ενεργοποιώντας τις Υπηρεσίες Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών, ενεργοποιείτε τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητά σας, όπως μέσω αναγνωριστικών για κινητές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού διαφήμισης Android και του αναγνωριστικού διαφήμισης για iOS), cookie και παρόμοιων τεχνολογιών.

Δεν επιτρέπεται να διευκολύνετε τη συγχώνευση στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης με στοιχεία μη προσωπικής ταυτοποίησης που είχαν συλλεχθεί μέσω οποιασδήποτε λειτουργίας ή οποιουδήποτε προϊόντος της Google, εκτός εάν έχετε παράσχει επαρκή σχετική ειδοποίηση και έχετε λάβει την προηγούμενη συναίνεση (δηλ. δήλωση συμμετοχής) του χρήστη σε αυτήν τη συγχώνευση.

Πρέπει να ειδοποιείτε τους επισκέπτες σας, αποκαλύπτοντας τις ακόλουθες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου:

  1. Τις Υπηρεσίες Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών που έχετε εφαρμόσει
  2. Τους τρόπους με τους οποίους εσείς και οι προμηθευτές τρίτου μέρους χρησιμοποιείτε από κοινού cookie ή άλλα αναγνωριστικά πρώτου μέρους, καθώς και cookie τρίτου μέρους (όπως αναγνωριστικά για κινητές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού διαφήμισης Android και του αναγνωριστικού διαφήμισης για iOS), cookie και παρόμοιες τεχνολογίες) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτου μέρους.
  3. Τους τρόπους με τους οποίους οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από τις Υπηρεσίες Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών που χρησιμοποιείτε, όπως μέσω σχετικών ρυθμίσεων συσκευών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις διαφήμισης συσκευών σχετικά με εφαρμογές για κινητά, ή οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων μέσων.

Επίσης, πρέπει να συμμορφώνεστε με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος

Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών, για να συλλέγετε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα Περιορισμοί του Google AdWords για ευαίσθητες κατηγορίες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών για τη συλλογή δεδομένων με σκοπό τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος.

Επειδή η νομοθεσία διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε χώρα και περιοχή, αλλά και επειδή οι Υπηρεσίες Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, η Google δεν είναι σε θέση να παρέχει ακριβώς τη γλώσσα που πρέπει να συμπεριλάβετε στην πολιτική απορρήτου σας. Μόνο εσείς αντιλαμβάνεστε τις μοναδικές πτυχές και τα ειδικά ζητήματα της επιχείρησής σας και η πολιτική απορρήτου σας πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις πληροφορίες που μόνο εσείς μπορείτε να παρέχετε.

Η πολιτική αυτή ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 2015-09-01.