ML Kit udostępnia deweloperom aplikacji mobilnych wiedzę na temat systemów uczących się opracowanych przez Google w formie wydajnego i łatwego w użyciu pakietu. Twoje aplikacje na iOS i Androida będą bardziej atrakcyjne, spersonalizowane i pomocne dzięki rozwiązaniom dostosowanym do działania na urządzeniach.
Przetwarzanie danych w ML Kit odbywa się na urządzeniu. To sprawia, że jest ono szybkie i pozwala na wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym, np. podczas przetwarzania danych wejściowych z kamery. Działa też offline i może służyć do przetwarzania obrazów i tekstów, które muszą pozostać na urządzeniu.
Skorzystaj z technologii systemów uczących się, które pomagają opracowywać rozwiązania Google na urządzeniach mobilnych.
Łączymy najlepsze w swojej klasie modele systemów uczących się z zaawansowanymi potokami przetwarzania i udostępniamy je w ramach łatwych w użyciu interfejsów API, aby umożliwić tworzenie zaawansowanych zastosowań w Twoich aplikacjach.

Interfejsy Vision API

Interfejsy API do analizy wideo i obrazu umożliwiające oznaczanie obrazów etykietami oraz wykrywanie kodów kreskowych, tekstu, twarzy i obiektów.
Skanuj i przetwarzaj kody kreskowe. Obsługuje większość standardowych formatów 1D i 2D.
Wykrywaj twarze i ich cechy charakterystyczne.
Wykrywa informacje o siatce twarzy na zdjęciach z bliska.
Rozpoznawanie i wyodrębnianie tekstu z obrazów.
Rozpoznawaj obiekty, lokalizacje, aktywności, gatunki zwierząt, produkty itp. Użyj podstawowego modelu ogólnego przeznaczenia lub dostosuj go do konkretnego zastosowania dzięki niestandardowemu modelowi TensorFlow Lite.
Lokalizuj i śledź w czasie rzeczywistym jeden lub więcej obiektów z obrazu z kamery na żywo.
Rozpoznaje odręczny tekst i odręczne kształty na powierzchni cyfrowej, np. na ekranie dotykowym. Rozpoznaje ponad 300 języków, emotikonów i podstawowych kształtów.
Wykrywaj położenie ludzkiego ciała w czasie rzeczywistym.
Oddzielenie tła od użytkowników w scenie i skupienie się na tym, co najważniejsze.
Oddziel obiekty (osoby, zwierzęta lub obiekty) od tła zdjęcia.

Interfejsy API języka naturalnego

Interfejsy API przetwarzania języka naturalnego do identyfikowania i tłumaczenia w 58 językach oraz podawania sugestii odpowiedzi.
Określ język ciągu tekstowego za pomocą zaledwie kilku słów.
Tłumacz teksty w 58 językach – w całości na urządzeniu.
Generuj sugestie odpowiedzi w wątkach tekstowych.
Wykrywaj i lokalizuj elementy (takie jak adresy, data i godzina, numery telefonów itp.) oraz podejmuj działania na ich podstawie. Obsługuje 15 języków.