เข้าร่วมชุมชน


ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่อง การปรับปรุง และฟีเจอร์ใหม่ๆ ผ่านบันทึกประจํารุ่นของ ML Kit

ติดตามนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google บน Twitter ซึ่งเราจะประกาศข่าวเกี่ยวกับ ML Kit


ถามคําถามเกี่ยวกับปัญหาการเขียนโค้ด ML Kit ที่เจาะจงหรือหาคําตอบให้กับคําถามที่ถามไปแล้ว ใช้แท็ก google-mlkit เราอยากจะฟังจากคุณ


รายงานข้อบกพร่องใน SDK หรือเอกสารหรือคําขอฟีเจอร์ผ่านเครื่องมือติดตามปัญหาของ Google เรียกดูปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รายงานข้อบกพร่องใหม่ หรือขอรับการเพิ่มประสิทธิภาพ


รายงานข้อบกพร่องในแอปตัวอย่างในที่เก็บของ GitHub