Studia przypadków

Dowiedz się, jak Zyl wykorzystała interfejsy ML Kit do wykrywania twarzy i dodawania etykiet do obrazów, aby zmniejszyć o 50% swoją aplikację.
Dowiedz się, jak firma Lose It! wykorzystała interfejs ML Kit API do rozpoznawania tekstu, aby zwiększyć wygodę użytkowników.
Dowiedz się, jak marka adidas wykorzystuje interfejs ML Kit do wykrywania obiektów &amplifiksowy API śledzenia, by włączyć w swoich sklepach wyszukiwanie wizualne.
Zobacz, jak firma WPS Office używa ML Kit do oferowania płynnego tłumaczenia w 43 językach i oszczędza 65 mln USD rocznie.