พัฒนาโซลูชัน Google Meet

ใช้ SDK และ API ด้านล่างเพื่อโต้ตอบกับ Google Meet แบบเป็นโปรแกรม
ฝังแอปใน Google Meet เป็นส่วนเสริม
สร้างและจัดการการประชุมสำหรับ Google Meet
ซิงค์ข้อมูลวิดีโอ เพลง และประสบการณ์อื่นๆ สําหรับผู้เข้าร่วม Google Meet