Opracowywanie rozwiązań w Google Meet.

Poniższe interfejsy API umożliwiają programową interakcję z Google Meet.
Tworzenie spotkań i zarządzanie nimi w Google Meet.
Synchronizacja wideo, muzyki i innych funkcji dla uczestników spotkania w Google Meet.