Yerelleştirilmiş metinleri belirtme

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Google ile Rezervasyon entegrasyonunda yerelleştirmenin desteklenmesi önemle tavsiye edilir. Kullanıcılara, dil ayarlarına göre yerelleştirilmiş bir deneyim gösterilir. Yerelleştirme ayarlanmazsa kullanıcıya varsayılan metin gösterilebilir. Entegrasyondaki birçok alan (ör. hizmet adları ve açıklamalar) için yerelleştirilmiş metin sağlayabilirsiniz. Text mesajı kullanılarak yerelleştirilebilecek alanların tam listesi için lütfen feed spesifikasyonumuza bakın.

Yerelleştirme uygulamaları

// A possibly-localized text payload. Some Text fields may contain marked-up
// content.
message Text {
 // Required. Text value in an unknown locale, which will be displayed if
 // `localized_value` for the user locale is empty or missing. The locale for
 // this value may depend on the partner or service provider, and it should not
 // be assumed to be any specific language.
 string value = 1;

 // Per-locale text values. Required.
 repeated LocalizedString localized_value = 2;
}

Feed'lerde Text mesajı kullanan tüm alanlar, desteklenen her dil için bir localized_value sağlayarak yerelleştirilebilir.

Hem value hem de localized_value belirtilmelidir.

 • localized_value, kullanıcının yerel ayarına (kullanıcının dil tarayıcı ayarlarında ayarlanır) göre gösterilir.
 • Kullanıcının yerel ayarı desteklenen yerelleştirmeler listesinde yoksa değer olarak varsayılan bir değer kullanılır
  • Değer tanımlamazsanız ve kullanıcıların yerel ayarları desteklenen yerelleştirmeler listenizde yoksa yerelleştirilmiş_değerde bulunan ilk değeri kullanırız. Bu yedek kullanılabilir olsa da varsayılan değeri açıkça belirtmeniz önemle tavsiye edilir.

Sisteminiz için yerelleştirmeyi desteklemiyorsanız lütfen localized_value öğesini ayarlayın ve locale dilini desteklenen tek dille ayarlayın. Ayrıca, varsayılan olarak kullanılabilecek value alanını da ayarlayın.

Örnek Hizmetler Feed'i Snippet'i

 "localized_service_name": {
  "value": "Chocolate Tasting",
  "localized_value": [
   {
    "locale": "en",
    "value": "Chocolate Tasting"
   },
   {
    "locale": "fr",
    "value": "Dégustation de chocolats"
   }
  ]
 }