Method: inventory.partners.merchants.getStatus

Merchant ile MerchantStatus kazanın.

HTTP isteği

GET https://mapsbooking.googleapis.com/v1alpha/inventory/{name=partners/*/merchants/*/status}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Partners/{partner_id}/merchants/{merchantId}/status biçiminde kaynak adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, MerchantStatus öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/mapsbooking