Method: inventory.partners.merchants.getStatus

Bir Merchant MerchantStatus alın.

HTTP isteği

GET https://mapsbooking.googleapis.com/v1alpha/inventory/{name=partners/*/merchants/*/status}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. İş ortaklarının/{partner_id}/merchants/{merchantId}/status biçimindeki kaynak adı.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, MerchantStatus öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/mapsbooking