Method: inventory.partners.feeds.getStatus

Belirtilen toplayıcı tarafından önceden yüklenmiş bir feed'in Status değerini alır ve bu feed'i döndürür.

HTTP isteği

GET https://mapsbooking.googleapis.com/v1alpha/inventory/{name=partners/*/feeds/*/*}/status

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Feed kaynağı adı şu biçimdedir:

  • partners/{partner_id}/feeds/merchants/{fileName}
  • partners/{partner_id}/feeds/services/{fileName}
  • partners/{partner_id}/feeds/availability/{fileName}

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, FeedStatus öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/mapsbooking