W skrócie

portal Zarezerwuj z Google to interaktywne narzędzie, które umożliwia zarządzanie integracją z funkcją Zarezerwuj z Google. Możesz modyfikować ustawienia konta, dodawać i usuwać użytkowników, aktualizować informacje o marce i logo, a także wyświetlać informacje o sprzedawcy przesłane do Google za pomocą plików danych i aktualizacji interfejsu API.

Przesyłanie opinii i zgłaszanie problemów

Jeśli zauważysz problemy z portalem dla partnerów, możesz kliknąć link Prześlij opinię, aby przesłać opinię do zespołu Zarezerwuj z Google. Link pojawi się w lewym dolnym rogu menu głównego.

Pomoc i obsługa techniczna

Karta „Pomoc i pomoc” w portalu dla partnerów zawiera linki do zasobów i dokumentacji związanej z programem Zarezerwuj z Google.