Cung cấp trải nghiệm theo ngữ cảnh khi người dùng truy cập vào hoặc rời khỏi khu vực quan tâm

Đôi khi, người dùng muốn sử dụng một ứng dụng cụ thể khi họ ở một loại vị trí cụ thể, chẳng hạn như sân bay hoặc siêu thị. Tuy nhiên, người dùng phải điều hướng đến ứng dụng đó rồi thực hiện thao tác cụ thể trong ứng dụng khi họ ở gần khu vực quan tâm.

API khoanh vùng địa lý cho phép bạn xác định ranh giới, còn được gọi là hàng rào địa lý, xung quanh các khu vực quan tâm. Ứng dụng của bạn sẽ nhận được thông báo khi thiết bị vượt qua khoanh vùng địa lý, cho phép bạn cung cấp trải nghiệm hữu ích khi người dùng ở gần đó.

Ví dụ: ứng dụng của hãng hàng không có thể xác định khoanh vùng địa lý xung quanh sân bay khi một chuyến bay đặt chỗ gần thời gian lên máy bay. Khi thiết bị vượt qua khoanh vùng địa lý, ứng dụng có thể gửi một thông báo đưa người dùng đến một hoạt động cho phép họ nhận thẻ lên máy bay.

API Khoanh vùng địa lý sử dụng thông minh các cảm biến thiết bị để phát hiện chính xác vị trí của thiết bị theo cách tiết kiệm pin.

Nhận thông báo khi người dùng kích hoạt khoanh vùng địa lý của bạn

Bạn có thể tạo một danh sách đối tượng khoanh vùng địa lý bằng cách đặt vĩ độ, kinh độ, bán kính, thời lượng và loại chuyển đổi của từng khoanh vùng địa lý. Loại chuyển đổi cho biết những sự kiện kích hoạt khoanh vùng địa lý, chẳng hạn như khi người dùng nhập hoặc thoát khỏi khoanh vùng địa lý.

Sau khi có danh sách khoanh vùng địa lý, bạn có thể thêm danh sách đó vào yêu cầu khoanh vùng địa lý. Đã đến lúc bắt đầu theo dõi khoanh vùng địa lý, thêm yêu cầu vào máy khách khoanh vùng địa lý cùng với một đối tượng PendingIntent để cho API biết cách phân phối các sự kiện khoanh vùng địa lý đến ứng dụng của bạn.

API Khoanh vùng địa lý phân phối các sự kiện đến IntentService trong ứng dụng của bạn, việc này giúp bạn không cần phải có dịch vụ chạy trong nền để khoanh vùng địa lý. Dịch vụ chỉ được gọi khi có thông tin liên quan.

Dịch vụ của bạn sẽ nhận được sự kiện khoanh vùng địa lý từ Intent, bao gồm cả danh sách khoanh vùng địa lý đã được kích hoạt. Bạn có thể chỉ định logic của riêng mình để quyết định hành động cần thực hiện.