ภาพรวมของ Google Keep API

Google Keep API คือ RESTful API ที่ใช้สร้างแอปซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบองค์กรจัดการโน้ตของ Google Keep ได้ ซึ่งรวมถึงการสร้าง ข้อมูล การลบ การดาวน์โหลดไฟล์แนบของโน้ต และการปิดเสียงสิทธิ์ของโน้ต ตัวอย่างกรณีการใช้งานของ API คือการแก้ปัญหาที่ซอฟต์แวร์นายหน้าการเข้าถึงระบบคลาวด์ (CASB) ระบุ เช่น หากซอฟต์แวร์ CASB ของคุณระบุโน้ตที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คุณสามารถใช้ Google Keep API เพื่อจํากัดสิทธิ์ในโน้ตนั้น หรือลบโน้ตนั้นได้

ขั้นตอนถัดไป