ภาพรวมของ Google Keep API

Google Keep API เป็น RESTful API ที่ใช้สร้างแอปที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบขององค์กรจัดการโน้ตของ Google Keep ได้ รวมถึงการสร้าง การแสดง การลบ การดาวน์โหลดไฟล์แนบของโน้ต และสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโน้ต ตัวอย่างกรณีการใช้งาน API ได้แก่ การแก้ไขปัญหาที่ซอฟต์แวร์ Cloud Access Security Broker (CASB) ระบุ เช่น หากซอฟต์แวร์ CASB ระบุโน้ตที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ระบบอาจใช้ Google Keep API เพื่อจำกัดสิทธิ์ในโน้ตนั้นหรือจะลบโน้ตไปเลยก็ได้

ขั้นตอนถัดไป