Monitorowanie stanu sesji użytkownika

Po zainicjowaniu klienta logowania Google możesz dołączyć moduły obsługi, które sprawdzają różne atrybuty i metody klienta w celu określenia stanu sesji użytkownika. Możesz używać informacji zwracanych przez obiekt kliencki, aby synchronizować działanie witryny na różnych kartach i urządzeniach dla danego użytkownika.

Poniższy kod przedstawia użycie metody klienta 2.0 attachClickHandler w celu utworzenia wywołania zwrotnego, które dyskretnie kończy logowanie użytkownika lub prosi użytkownika o ponowną autoryzację w zależności od stanu jego sesji.

/**
 * The Sign-In client object.
 */
var auth2;

/**
 * Initializes the Sign-In client.
 */
var initClient = function() {
  gapi.load('auth2', function(){
    /**
     * Retrieve the singleton for the GoogleAuth library and set up the
     * client.
     */
    auth2 = gapi.auth2.init({
      client_id: 'CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com'
    });

    // Attach the click handler to the sign-in button
    auth2.attachClickHandler('signin-button', {}, onSuccess, onFailure);
  });
};

/**
 * Handle successful sign-ins.
 */
var onSuccess = function(user) {
  console.log('Signed in as ' + user.getBasicProfile().getName());
 };

/**
 * Handle sign-in failures.
 */
var onFailure = function(error) {
  console.log(error);
};