מעקב אחר מצב הפעילות של המשתמש

אחרי האתחול של הלקוח לכניסה באמצעות חשבון Google, תוכלו לצרף handlers שבודקים את המאפיינים והשיטות השונות של הלקוח, כדי לקבוע את מצב הסשן של המשתמש. אפשר להשתמש במידע שמוחזר על ידי אובייקט הלקוח, כדי לסנכרן את חוויית המשתמש באתר במספר כרטיסיות ומכשירים עבור המשתמש.

הקוד הבא מדגים את השימוש בשיטת הלקוח 2.0 attachClickHandler על מנת ליצור קריאה חוזרת (callback) שמסיימת באופן שקט את הכניסה של המשתמש, או מציגה למשתמש בקשה לאשר מחדש בהתאם למצב הסשן של המשתמש.

/**
 * The Sign-In client object.
 */
var auth2;

/**
 * Initializes the Sign-In client.
 */
var initClient = function() {
  gapi.load('auth2', function(){
    /**
     * Retrieve the singleton for the GoogleAuth library and set up the
     * client.
     */
    auth2 = gapi.auth2.init({
      client_id: 'CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com'
    });

    // Attach the click handler to the sign-in button
    auth2.attachClickHandler('signin-button', {}, onSuccess, onFailure);
  });
};

/**
 * Handle successful sign-ins.
 */
var onSuccess = function(user) {
  console.log('Signed in as ' + user.getBasicProfile().getName());
 };

/**
 * Handle sign-in failures.
 */
var onFailure = function(error) {
  console.log(error);
};