Google ile Oturum Açmayı iOS Uygulamanıza Ekleyin

Temel bir entegrasyon yalnızca birkaç adım alır. İlk olarak, Google API konsolunda bir proje oluşturun.

Ardından, düzeninize bir GIDSignInButton ekleyin.

Son olarak, düğmeyi (bir IBAction veya benzerini kullanarak) signInWithConfiguration:presentingViewController:callback: çağıran bir yönteme signInWithConfiguration:presentingViewController:callback: .

hızlı

 GIDSignIn.sharedInstance.signIn(
  with: signInConfig,
  presenting: self
) { user, error in
  guard error == nil else { return }
  guard let user = user else { return }

  // Your user is signed in!
} 

Amaç-C

 [GIDSignIn.sharedInstance
  signInWithConfiguration:signInConfig
  presentingViewController:self
          callback:^(GIDGoogleUser * _Nullable user,
               NSError * _Nullable error) {
   if (error) { return; }
   if (user == nil) { return; }

  // Your user is signed in!
}]; 

Bu temel entegrasyona, Google API'lerine erişim için arka uç kimlik doğrulama ve OAuth 2.0 yetkilendirme gibi özellikler ekleyebilirsiniz.

Geliştirici kılavuzumuzla nasıl başlayacağınızı öğrenin. Veya bazı örnek kodlar görmek, bir hata raporu veya özellik isteği göndermek veya bir çekme isteğine katkıda bulunmak için GitHub depomuzu ziyaret edin.