קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

הוספת כניסה באמצעות חשבון Google לאפליקציית iOS או macOS

אפשר לבצע שילוב בסיסי בכמה שלבים פשוטים. תחילה, יש להגדיר פרויקט במסוף Google API.

לאחר מכן, מוסיפים GIDSignInButton לפריסה.

לבסוף, יש לחבר את הלחצן (באמצעות IBAction או פעולה דומה) בשיטה שנקראת signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:.

Swift

 GIDSignIn.sharedInstance.signIn(
  with: signInConfig,
  presenting: self
) { user, error in
  guard error == nil else { return }
  guard let user = user else { return }

  // Your user is signed in!
} 

Objective-C

 [GIDSignIn.sharedInstance
  signInWithConfiguration:signInConfig
  presentingViewController:self
          callback:^(GIDGoogleUser * _Nullable user,
               NSError * _Nullable error) {
   if (error) { return; }
   if (user == nil) { return; }

  // Your user is signed in!
}]; 

באמצעות השילוב הבסיסי הזה אפשר להוסיף תכונות כמו אימות לקצה העורפי והרשאת OAuth 2.0 כדי לקבל גישה אל Google APIs.

במדריך שלנו למפתחים מוסבר איך להתחיל לעבוד. לחלופין, אפשר להיכנס למאגר שלנו ב-GitHub כדי לראות קוד לדוגמה, לשלוח דוח על באג או לשלוח בקשה להוספת תכונה, או לתרום בקשת משיכה.