הוסף כניסה של Google לאפליקציית iOS שלך

שילוב בסיסי לוקח רק כמה צעדים. ראשית, הגדר פרויקט במסוף ה- API של גוגל.

לאחר מכן, הוסף GIDSignInButton לפריסה שלך.

לבסוף, חבר את הלחצן (באמצעות IBAction או דומה) לשיטה שקוראת ל- signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:

מָהִיר

 GIDSignIn.sharedInstance.signIn(
  with: signInConfig,
  presenting: self
) { user, error in
  guard error == nil else { return }
  guard let user = user else { return }

  // Your user is signed in!
} 

מטרה-ג

 [GIDSignIn.sharedInstance
  signInWithConfiguration:signInConfig
  presentingViewController:self
          callback:^(GIDGoogleUser * _Nullable user,
               NSError * _Nullable error) {
   if (error) { return; }
   if (user == nil) { return; }

  // Your user is signed in!
}]; 

לאינטגרציה בסיסית זו, תוכל להוסיף תכונות כגון אימות עורפי ואישור OAuth 2.0 לגישה לממשקי API של Google.

למד כיצד להתחיל עם המדריך למפתחים שלנו. לחלופין, בקר במאגר GitHub שלנו כדי לראות קוד לדוגמה כלשהו, ​​להגיש דוח באג או בקשת תכונות או לתרום בקשת משיכה.