ลองลงชื่อเข้าใช้สําหรับ Android

ใช้แอปตัวอย่างของ Android เพื่อดูวิธีการทำงานของการลงชื่อเข้าใช้หรือเพิ่มการลงชื่อเข้าใช้ในแอปที่มีอยู่

จำเป็น: เวอร์ชันล่าสุดของ Android Studio และ บริการ Google Play

รับโปรเจ็กต์

หากใช้งานตัวอย่างในบริการของ Google เป็นครั้งแรก โปรดดูที่เก็บของ google-services

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

เปิด Android Studio

เลือกไฟล์ > เปิด เรียกดูตำแหน่งที่คุณโคลนที่เก็บ google-services แล้วเปิด google-services/android/signin

กำหนดค่าโปรเจ็กต์คอนโซล Google API

หากต้องการใช้ตัวอย่างดังกล่าว คุณต้องกำหนดค่าโปรเจ็กต์คอนโซล Google API ด้วยไคลเอ็นต์ Android และไคลเอ็นต์เว็บแอปพลิเคชัน
 1. เปิดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ในคอนโซล API หรือสร้างโปรเจ็กต์หากยังไม่มี
 2. ในหน้าหน้าจอความยินยอม OAuth ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนและถูกต้อง
 3. ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้สร้างรหัสไคลเอ็นต์ประเภท Android ชื่อแพ็กเกจสำหรับแอปตัวอย่างคือ com.google.samples.quickstart.signin นอกจากนี้ คุณจะต้องระบุแฮช SHA-1 จากลายนิ้วมือของใบรับรองที่ลงนามด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การตรวจสอบสิทธิ์ไคลเอ็นต์
 4. สร้างรหัสไคลเอ็นต์ประเภทเว็บแอปพลิเคชันในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ คุณเว้นช่องต้นทางของ JavaScript ที่ได้รับอนุญาตและ URI การเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับอนุญาตว่างไว้ได้ ต้องใช้รหัสไคลเอ็นต์ของเว็บนี้สำหรับตัวอย่าง IdTokenActivity และ ServerAuthCodeActivity ของตัวอย่าง ในแอปจริง รหัสไคลเอ็นต์นี้จะแสดง เซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ของแอป
 5. คัดลอกและวางรหัสไคลเอ็นต์ลงในไฟล์ strings.xml ของโปรเจ็กต์ ดังนี้

  <string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

เรียกใช้ตัวอย่าง

ตอนนี้คุณก็พร้อมสร้างตัวอย่างและเรียกใช้จาก Android Studio แล้ว

สร้างตัวอย่างแล้วคลิกปุ่มเรียกใช้ แล้วเลือกอุปกรณ์หรือโปรแกรมจำลองที่เชื่อมต่อด้วยบริการ Google Play เวอร์ชันล่าสุด

วิธีการทำงาน

แอปพลิเคชันจะสร้าง GoogleSignInClient เพื่อระบุตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ที่ต้องใช้ จากนั้น เมื่อคลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้ แอปพลิเคชันจะเริ่ม Intent ในการลงชื่อเข้าใช้ซึ่งแจ้งให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการดูวิธีใช้ Google Sign-In ในแอปของคุณเอง โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งใช้งานของเรา

เพิ่มการลงชื่อเข้าใช้ในแอป

คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีไหม หากพบปัญหา โปรดแจ้งให้เราทราบ