Hỗ trợ khoá truy cập trên Android và Chrome

Bạn có thể đồng bộ hoá khoá truy cập giữa các thiết bị trong cùng một hệ sinh thái. Ví dụ: khoá truy cập tạo trên Android được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google.

Khoá truy cập là một công nghệ mới nổi và các môi trường được hỗ trợ vẫn đang phát triển. Kể từ tháng 8 năm 2023, Chrome trên macOS và Windows chỉ lưu trữ khoá truy cập trên thiết bị cục bộ.

Trình quản lý mật khẩu của Google

Trình quản lý mật khẩu của Google lưu trữ, phân phát và đồng bộ hoá khoá truy cập trên Android và Chrome. Bạn có thể dùng khoá truy cập trong Trình quản lý mật khẩu của Google trong mọi ứng dụng Android, bao gồm cả Chrome và các trình duyệt khác. Khi người dùng tạo khoá truy cập trên một thiết bị Android, khoá truy cập đó sẽ được lưu trữ và đồng bộ hoá với các thiết bị Android khác, đồng thời khoá truy cập bí mật của họ sẽ được mã hoá hai đầu. Việc này giúp người dùng có thể sử dụng khoá truy cập trên mọi thiết bị Android sử dụng Trình quản lý mật khẩu của Google và đăng nhập bằng cùng một Tài khoản Google.

Trình quản lý mật khẩu của Google trên Chrome giúp bạn tạo và đăng nhập bằng khoá truy cập. Tuỳ thuộc vào hệ điều hành trên máy tính (ví dụ: ChromeOS, iOS, macOS, Windows), người dùng có thể thấy mã QR để sử dụng khoá truy cập được lưu trữ trên thiết bị di động một cách an toàn, hoặc một thông báo có thể hiển thị nhắc người dùng mở khoá điện thoại để sử dụng khoá truy cập liên quan.

Hỗ trợ khoá truy cập cho các ứng dụng Android

Các ứng dụng Android hỗ trợ khoá truy cập thông qua Trình quản lý thông tin xác thực. Trình quản lý thông tin xác thực hỗ trợ khoá truy cập, mật khẩu và liên kết danh tính. Khoá truy cập được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 9 (API cấp 28) trở lên. Kể từ Android 4.4, bạn có thể sử dụng mật khẩu và tính năng Đăng nhập bằng Google.

Tính năng hỗ trợ khoá truy cập của Chrome trên các hệ điều hành khác nhau

Chrome trên tất cả các nền tảng máy tính đều hỗ trợ việc sử dụng mã xác thực trên thiết bị di động. Để sử dụng khoá truy cập trên thiết bị Android hoặc iOS, hãy chọn tuỳ chọn thích hợp khi được yêu cầu.

Bộ chọn trình xác thực
Hình 1: Bộ chọn trình xác thực

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng điện thoại để đăng nhập, hãy đọc bài viết Đăng nhập bằng điện thoại.

Các phần sau đây trình bày sơ lược về hành vi của Chrome trên các hệ điều hành khác nhau.

Android

Chrome trên hệ điều hành Android 9 trở lên hỗ trợ khoá truy cập. Khoá truy cập tạo trong Chrome trên Android được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google. Các khoá truy cập này có trên tất cả các thiết bị Android khác, miễn là Trình quản lý mật khẩu của Google có hoạt động và Tài khoản Google của người dùng đó đăng nhập vào cùng một Tài khoản Google.

Windows

Chrome trên Windows lưu trữ khoá truy cập trong Windows Hello. Khoá truy cập này sẽ không đồng bộ hoá với các thiết bị khác kể từ tháng 10 năm 2023.

Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào một trang web lần đầu tiên trên Chrome trên Windows, họ cần quét mã QR bằng một thiết bị khác đã có khoá truy cập. Sau đó, họ có thể tạo một khoá truy cập trên thiết bị Windows cục bộ để sử dụng sau này.

macOS

Chrome trên macOS 13.5 trở lên có thể sử dụng Chuỗi khoá iCloud để lưu trữ khoá truy cập. Khoá truy cập trong Chuỗi khoá iCloud được đồng bộ hoá trên các thiết bị Apple của người dùng và có thể dùng trong các trình duyệt và ứng dụng khác.

Chrome trên macOS cũng có thể lưu trữ khoá truy cập trong một hồ sơ cục bộ, nghĩa là các khoá truy cập này sẽ không được đồng bộ hoá với các thiết bị khác. Bạn có thể lưu trữ khoá truy cập trong một hồ sơ cục bộ trong các phiên bản macOS cũ.

iOS / iPadOS

Chrome trên iOS 16 và iPadOS 16 sử dụng Chuỗi khoá iCloud để lưu trữ khoá truy cập. Khoá truy cập trong Chuỗi khoá iCloud được đồng bộ hoá trên các thiết bị Apple của người dùng và có thể dùng được cho các trình duyệt và ứng dụng khác.

Linux

Chrome trên Linux không hỗ trợ khoá truy cập bằng trình xác thực nền tảng tích hợp sẵn. Người dùng Linux có thể sử dụng khoá truy cập trên một thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại Android hoặc iPhone, bằng cách quét mã QR.

Bản tóm tắt về tính năng hỗ trợ khoá truy cập của Chrome

Hệ điều hành Android macOS iOS/iPadOS Windows Linux
Xác minh người dùng cục bộ
Đồng bộ hoá khoá truy cập 1 1 3
Tự động điền 2
Có thể đăng nhập bằng điện thoại

: Được hỗ trợ, : Theo kế hoạch, : Không có kế hoạch

1: Đồng bộ hoá với Chuỗi khoá iCloud 2: Yêu cầu Windows 11 22H2 3: Phụ thuộc vào Windows Hello