Obsługa kluczy na Androidzie i w Chrome

Klucze można synchronizować między urządzeniami w tym samym ekosystemie. Na przykład klucze dostępu utworzone na urządzeniu z Androidem są przechowywane w Menedżerze haseł Google.

Klucze dostępu to nowa technologia, a obsługiwane środowiska wciąż się rozwijają. Od sierpnia 2023 r. Chrome w systemach macOS i Windows przechowuje klucze dostępu tylko na urządzeniu lokalnym.

Menedżer haseł Google

Menedżer haseł Google przechowuje, udostępnia i synchronizuje klucze dostępu na urządzeniach z Androidem i w Chrome. Klucze dostępu z Menedżera haseł Google są dostępne dla wszystkich aplikacji na Androida, w tym Chrome i innych przeglądarek. Gdy użytkownik utworzy klucz na urządzeniu z Androidem, będzie on przechowywany i synchronizowany z innymi urządzeniami z Androidem, a tajne klucze klucza są w pełni szyfrowane. Dzięki temu użytkownik będzie miał dostęp do kluczy na wszystkich urządzeniach z Androidem, na których działa Menedżer haseł Google i są zalogowane na to samo konto Google.

Menedżer haseł Google w Chrome pomaga tworzyć klucze dostępu i logować się za ich pomocą. W zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze (np. ChromeOS, iOS, macOS, Windows) użytkownikom może wyświetlić się kod QR, który umożliwia bezpieczne korzystanie z klucza zapisanego na urządzeniu mobilnym, albo powiadomienie z prośbą o odblokowanie telefonu i użycie odpowiedniego klucza dostępu.

Obsługa kluczy w aplikacjach na Androida

Aplikacje na Androida obsługują klucze dostępu za pomocą Menedżera danych logowania. Menedżer danych logowania obsługuje klucze dostępu, hasła i federację tożsamości. Klucze dostępu są obsługiwane na urządzeniach z Androidem 9 (poziom interfejsu API 28) lub nowszym. Hasła i Zaloguj się przez Google są obsługiwane od wersji Androida 4.4.

Obsługa kluczy dostępu w Chrome w różnych systemach operacyjnych

Chrome na wszystkich platformach stacjonarnych obsługuje używanie kluczy z urządzeń mobilnych. Aby użyć klucza z urządzenia z Androidem lub iOS, wybierz odpowiednią opcję, gdy pojawi się odpowiednia prośba.

Selektor aplikacji Authenticator
Rysunek 1. Selektor aplikacji Authenticator

Więcej informacji o logowaniu się przy użyciu telefonu znajdziesz w artykule Logowanie się za pomocą telefonu.

W sekcjach poniżej znajdziesz omówienie działania Chrome w różnych systemach operacyjnych.

Android

Chrome na urządzeniach z Androidem 9 lub nowszym obsługuje klucze dostępu. Klucze wygenerowane w Chrome na Androidzie są przechowywane w Menedżerze haseł Google. Te klucze są dostępne na wszystkich innych urządzeniach z Androidem, jeśli tylko działa Menedżer haseł Google i zalogujesz się na konto Google tego samego użytkownika.

Windows

Chrome w systemie Windows przechowuje klucze w usłudze Windows Hello, która od sierpnia 2023 r. nie synchronizuje ich z innymi urządzeniami.

Gdy użytkownik po raz pierwszy spróbuje zalogować się na stronie w Chrome w systemie Windows, powinien zeskanować kod QR za pomocą innego urządzenia, które ma już klucz dostępu. Następnie może utworzyć klucz na lokalnym urządzeniu z systemem Windows, aby używać go w przyszłości.

macOS

Chrome na macOS przechowuje klucze w profilu lokalnym i od sierpnia 2023 r. nie synchronizuje ich z innymi urządzeniami. Klucze z pęku kluczy iCloud nie są jeszcze dostępne w Chrome na urządzeniach z systemem macOS.

Gdy użytkownik po raz pierwszy spróbuje zalogować się na stronie w Chrome na urządzeniu z macOS, powinien zeskanować kod QR za pomocą innego urządzenia, które ma już klucz. Po tym czasie użytkownik będzie mógł zarejestrować klucz dostępu na lokalnym urządzeniu z macOS, aby móc go używać w przyszłości.

iOS / iPadOS

Chrome na iOS 16 i iPadOS 16 przechowuje klucze w pęku kluczy iCloud. Klucze w pęku kluczy iCloud są synchronizowane na urządzeniach Apple użytkownika i mogą być używane przez inne przeglądarki oraz aplikacje.

Linux

Chrome w systemie Linux nie obsługuje kluczy z wbudowanym mechanizmem uwierzytelniającym platformy. Użytkownicy systemu Linux mogą używać kluczy z innego urządzenia, np. telefonu z Androidem lub iPhone'a, skanując kod QR.

Podsumowanie obsługi klucza dostępu w Chrome

Systemy operacyjne Android macOS iOS/iPadOS Windows Linux
Weryfikacja użytkowników lokalnych
Synchronizacja klucza 1 1 3
Autouzupełnianie 2
Może logować się za pomocą telefonu

: obsługiwane, : planowane, : brak planów

1: synchronizuje się z pękiem kluczy iCloud 2: wymaga systemu Windows 11 22H2 3: w zależności od Windows Hello