Bağlı Hesapta Oturum Açma

Google Hesabı Bağlantısı, Google Hesabı sahiplerinin hizmetlerinize hızlı, sorunsuz ve güvenli bir şekilde bağlanmasını ve Google ile veri paylaşmasını sağlar.

Bağlı Hesapla Oturum Açma, Google Hesapları hizmetinize bağlı olan kullanıcılar için Google ile One Tap ile Oturum Açma özelliğini etkinleştirir. Bu sayede kullanıcılar, kullanıcı adlarını ve şifrelerini yeniden girmek zorunda kalmadan tek tıklamayla oturum açabilir. Bu da kullanıcıların deneyimini iyileştirir. Ayrıca, kullanıcıların hizmetinizde yinelenen hesaplar oluşturma olasılığını da azaltır.

Koşullar

Bağlantılı Hesapla Oturum Açma özelliğini uygulamak için aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekir:

İşleyiş şekli

Ön koşul : Kullanıcı daha önce hizmetinizde kendi Google Hesabını kendi hesabına bağlamıştır.

 1. One Tap ile Oturum Açma akışında bağlı hesapları göstermeyi etkinleştirirsiniz.
 2. Kullanıcıya, bağlı hesabını kullanarak hizmetinizde oturum açma seçeneğini içeren One Tap ile Oturum Açma istemi gösterilir.
 3. Kullanıcı bağlı hesapla devam etmeyi seçerse Google, yetkilendirme kodunu kaydetmek için jeton uç noktanıza bir istek gönderir. İstek, hizmetiniz tarafından verilen kullanıcı erişim jetonunu ve bir Google yetkilendirme kodunu içerir.
 4. Google yetkilendirme kodunu, kullanıcının Google hesabıyla ilgili bilgileri içeren bir Google kimlik jetonuyla değiştirirsiniz.
 5. Akış sona erdiğinde uygulamanız da bir kimlik jetonu alır ve bu jetonu, kullanıcının uygulamanızda oturum açmak için aldığı kimlik jetonundaki kullanıcı tanımlayıcısıyla eşleştirirsiniz.
Bağlı Hesapta Oturum Açın.
Şekil 1. Bağlı Hesap Oturum Açma Akışı. Kullanıcının cihazında birden fazla oturum açılmış hesap varsa kullanıcı bir hesap seçici görebilir ve yalnızca bağlı bir hesap seçtiğinde Bağlı Hesapta Oturum Açma görünümüne yönlendirilir.

Android uygulamanızda Bağlı Hesap ile Oturum Açma özelliğini uygulama

Android uygulamanızda Bağlı Hesapla Oturum Açma özelliğini desteklemek için Android uygulama kılavuzundaki talimatları izleyin.

Google'dan gelen yetkilendirme kodu isteklerini yerine getirme

Google, kullanıcının kimlik jetonuyla değiştirdiğiniz bir yetkilendirme kodunu kaydetmek için jeton uç noktanıza bir POST isteği gönderir. İstek, kullanıcının erişim jetonunu ve Google tarafından verilen bir OAuth2 yetkilendirme kodunu içerir.

Yetkilendirme kodunu kaydetmeden önce, client_id ile tanımlanan erişim jetonunun sizin tarafınızdan Google'a verildiğini doğrulamanız gerekir.

HTTP İsteği

Örnek istek

POST /token HTTP/1.1
Host: server.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

code=GOOGLE_AUTHORIZATION_CODE
&grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:reciprocal
&client_id=CLIENT_ID
&client_secret=CLIENT_SECRET
&access_token=ACCESS_TOKEN

Jeton değişimi uç noktanız aşağıdaki istek parametrelerini işleyebilmelidir:

Jeton uç nokta parametreleri
code Zorunlu Google OAuth2 yetkilendirme kodu
client_id Google'a verdiğiniz zorunlu istemci kimliği
client_secret Google'a verdiğiniz zorunlu istemci sırrı
access_token Gerekli Google'a verdiğiniz erişim jetonu. Bu bilgiyi kullanıcının bağlamını öğrenmek için kullanırsınız
grant_type Zorunlu Değer urn:ietf:params:oauth:grant-type:reciprocal olarak AYARLANMALIDIR

Jeton değişimi uç noktanız, aşağıdakileri yaparak POST isteğine yanıt vermelidir:

 • access_token belgesinin client_id tarafından tanımlanan Google'a verildiğini doğrulayın.
 • İstek geçerliyse ve yetkilendirme kodu, bir Google kimlik jetonuyla başarılı bir şekilde değiştirildiyse HTTP 200 (Tamam) yanıtı, istek geçersizse HTTP hata kodu ile yanıt verin.

HTTP Yanıtı

Başarılı

Döndür HTTP durum kodu: 200 OK

Örnek başarılı yanıt
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
{}

Hatalar

Geçersiz bir HTTP isteği olması durumunda aşağıdaki HTTP hata kodlarından biriyle yanıt verin:

HTTP Durum Kodu Metin Açıklama
400 {"error": "invalid_request"} İstekte bir parametre eksik olduğundan sunucu isteğe devam edemiyor. Bu, isteğin desteklenmeyen bir parametre içermesi veya bir parametreyi tekrarlaması durumunda da döndürülebilir.
401 {"error": "invalid_request"} İstemci kimlik doğrulaması başarısız oldu (ör. isteğin geçersiz bir istemci kimliği veya gizli anahtar içermesi)
401 {"error": "invalid_token"}

Yanıt başlığına "WWW- Authentication: Bearer" kimlik doğrulama sorgulamasını ekleyin

İş ortağı erişim jetonu geçersiz.
403 {"error": "insufficient_permission"}

Yanıt başlığına "WWW- Authentication: Bearer" kimlik doğrulama sorgulamasını ekleyin

İş ortağı erişim jetonu, Karşılıklı OAuth'u gerçekleştirmek için gerekli kapsamları içermiyor
500 {"error": "internal_error"} Sunucu hatası

Hata yanıtı aşağıdaki alanları içermelidir :

Hata yanıtı alanları
error Gerekli Hata dizesi
error_description Hatanın kullanıcılar tarafından okunabilir açıklaması
error_uri Hata hakkında daha fazla ayrıntı sağlayan URI
Örnek hata 400 yanıtı
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
 "error": "invalid_request",
 "error_description": "Request was missing the 'access_token' parameter."
}

Kimlik jetonu için yetkilendirme kodu değişimi

Aldığınız yetkilendirme kodunu, kullanıcının Google Hesabı hakkında bilgi içeren bir Google kimlik jetonuyla değiştirmeniz gerekir.

Bir yetkilendirme kodunu Google kimliği jetonuyla değiştirmek için https://oauth2.googleapis.com/token uç noktasını çağırın ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

İstek alanları
client_id Zorunlu API Konsolu Kimlik Bilgileri sayfasından alınan istemci kimliği. Bu, genellikle New Actions on Google Uygulaması adlı kimlik bilgisi olur.
client_secret Gerekli API Konsolu Kimlik Bilgileri sayfasından alınan istemci gizli anahtarı
code Gerekli İlk istekte gönderilen yetkilendirme kodu
grant_type Zorunlu OAuth 2.0 spesifikasyonunda tanımlandığı gibi, bu alanın değeri authorization_code olarak ayarlanmalıdır.
Örnek istek
POST /oauth2/v4/token HTTP/1.1
Host: www.googleapis.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

code=GOOGLE_AUTHORIZATION_CODE
&grant_type=authorization_code
&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID
&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

Google bu isteğe, kısa ömürlü erişim jetonu ve yenileme jetonu içeren bir JSON nesnesi döndürerek yanıt verir.

Yanıt aşağıdaki alanları içerir:

Yanıt alanları
access_token Uygulamanızın bir Google API isteğini yetkilendirmek için gönderdiği, Google tarafından verilen erişim jetonu
id_token Kimlik jetonu, kullanıcının Google Hesabı bilgilerini içerir. Yanıtı Doğrulama bölümü, kimlik jetonu yanıtının kodunun nasıl çözüleceğine ve doğrulanacağına ilişkin ayrıntıları içerir
expires_in Erişim jetonunun kalan kullanım ömrü (saniye cinsinden)
refresh_token Yeni bir erişim jetonu almak için kullanabileceğiniz bir jeton. Yenileme jetonları, kullanıcı erişimi iptal edene kadar geçerlidir
scope Bu alanın değeri, Bağlı Hesapta Oturum Açma kullanım alanı için her zaman Openid olarak ayarlanır
token_type Döndürülen jetonun türü. Şu anda bu alanın değeri her zaman Bearer olarak ayarlanmıştır.
Örnek yanıt
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json; charset=utf-8

{
 "access_token": "Google-access-token",
 "id_token": "Google-ID-token",
 "expires_in": 3599,
 "token_type": "Bearer",
 "scope": "openid",
 "refresh_token": "Google-refresh-token"
}


POST /oauth2/v4/token HTTP/1.1
Host: www.googleapis.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

code=Google authorization code
&grant_type=authorization_code
&client_id=Google client id
&client_secret=Google client secret

Kimlik Jetonu yanıtını doğrulama

JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün

Diliniz için bir JWT kod çözme kitaplığı kullanarak JWT onayını doğrulayabilir ve kodunu çözebilirsiniz. Jetonun imzasını doğrulamak için Google'ın JWK veya PEM biçimlerinde bulunan genel anahtarlarını kullanın.

Kodu çözüldüğünde, JWT iddiası aşağıdaki örnekteki gibi görünür:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

Jetonun imzasını doğrulayarak ek olarak, öne sürdü en verenin (doğrulamak iss alanı) olduğu https://accounts.google.com seyirci (yani, aud (alan) atanan istemci kimliğidir ve belirteç geçmediğini onaylayın exp alan).

email , email_verified ve hd alanlarını kullanarak Google'ın bir e-posta adresi barındırıp barındırmadığını ve yetkili olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Google'ın yetkili olduğu durumlarda, kullanıcının şu anda yasal hesap sahibi olduğu biliniyor ve şifre veya diğer sorgulama yöntemlerini atlayabilirsiniz. Aksi takdirde, bu yöntemler bağlanmadan önce hesabı doğrulamak için kullanılabilir.

Google'ın yetkili olduğu durumlar:

 • email bir @gmail.com soneki var, bu bir Gmail hesabı.
 • email_verified true ve hd ayarlandı, bu bir G Suite hesabı.

Kullanıcılar, Gmail veya G Suite kullanmadan Google Hesaplarına kaydolabilir. email bir @gmail.com son eki içermediğinde ve hd yoksa, Google yetkili değildir ve kullanıcıyı doğrulamak için şifre veya başka sınama yöntemleri önerilir. email_verfied , Google, Google hesabı oluşturulduğunda kullanıcıyı başlangıçta doğruladığı için de doğru olabilir, ancak o zamandan beri üçüncü taraf e-posta hesabının sahipliği değişmiş olabilir.