Trải nghiệm người dùng trên nút Đăng nhập bằng Google

Hiển thị nút

Nút được cá nhân hoá sẽ hiển thị thông tin hồ sơ cho phiên đầu tiên của Google phê duyệt trang web của bạn. Phiên Google được phê duyệt có tài khoản tương ứng trên trang web của bạn, người này đã từng đăng nhập bằng tính năng Đăng nhập bằng Google trước đây.

Nếu một nút được cá nhân hoá xuất hiện, người dùng sẽ biết những điều sau:

 • Có ít nhất một phiên hoạt động trên Google.
 • Có một tài khoản tương ứng trên trang web của bạn.

Nút được cá nhân hoá cung cấp cho người dùng thông tin nhanh về trạng thái phiên, cả phía Google và trên trang web của bạn, trước khi họ nhấp vào nút. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người dùng cuối chỉ thỉnh thoảng truy cập vào trang web của bạn. Họ có thể quên liệu tài khoản đã được tạo hay chưa và cách tạo. Nút được cá nhân hoá nhắc nhở họ rằng tính năng Đăng nhập bằng Google đã được sử dụng trước đây. Do đó, tính năng này sẽ giúp ngăn chặn việc tạo tài khoản trùng lặp không cần thiết trên trang web của bạn.

Để cho biết trạng thái phiên, nút được cá nhân hoá sẽ hiển thị theo các cách sau:

 • Một phiên: Chỉ có một phiên ở phía Google. Phiên đó phê duyệt khách hàng và có một tài khoản tương ứng trên trang web của bạn.

  Nút được cá nhân hoá hiển thị tên của một Tài khoản Google.

 • Nhiều phiên hoạt động: Có nhiều phiên ở phía Google. Các phiên đó phê duyệt ứng dụng. Việc phê duyệt được biểu thị bằng mũi tên trong danh sách bên cạnh tài khoản được hiển thị. Ít nhất một phiên có tài khoản tương ứng trên trang web của bạn.

  Nút được cá nhân hoá có mũi tên danh sách.

 • Chưa có phiên hoạt động nào: Không có phiên nào phía Google hoặc chưa có phiên nào phê duyệt ứng dụng.

  Nút "Đăng nhập bằng Google" không chứa thông tin được cá nhân hoá.

Nút được cá nhân hoá sẽ tự động hiển thị khi trạng thái phiên phù hợp, trừ phi chế độ cài đặt nút của bạn không cho phép hiển thị nút được cá nhân hoá. Nút được cá nhân hoá sẽ không xuất hiện nếu:

 • Thuộc tính data-typeicon.
 • Thuộc tính data-size được đặt thành medium hoặc small.
 • Thuộc tính data-width được thiết lập thành một số nhỏ hơn 200px.

Tên hoặc địa chỉ email có dạng elip khi quá dài để hiển thị bên trong nút.

Nút được cá nhân hoá có tên và email hình elip.

Hành trình chính của người dùng

Hành trình của người dùng sẽ khác nhau tuỳ theo trạng thái sau đây.

 • Trạng thái phiên trên các trang web của Google. Các thuật ngữ sau được dùng để cho biết các trạng thái phiên khác nhau trên Google khi hành trình của người dùng bắt đầu.

  • Phiên có Google: Có ít nhất một phiên hoạt động trên các trang web Google.
  • Không có phiên hoạt động trên Google: Không có phiên hoạt động nào trên các trang web của Google.
 • Liệu Tài khoản Google đã chọn có phê duyệt trang web của bạn hay không khi hành trình của người dùng bắt đầu. Các thuật ngữ sau được dùng để cho biết các trạng thái phê duyệt khác nhau.

  • Người dùng mới: Tài khoản mà bạn chọn chưa phê duyệt trang web của bạn.
  • Người dùng cũ: Tài khoản mà bạn chọn đã phê duyệt trang web của bạn trước đây.

Hành trình của người dùng mới trong phiên hoạt động trên Google

 1. Nút Đăng nhập bằng Google.

  Nút "Đăng nhập bằng Google" không chứa thông tin được cá nhân hoá.

 2. Trang trình chọn tài khoản.

  Trang trình chọn tài khoản có phiên ban đầu.

 3. Trang lấy sự đồng ý của người dùng mới.

  Đồng ý và đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng Google.

 4. Sau khi người dùng xác nhận, một mã thông báo sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Người dùng có thể thêm một phiên Google mới bằng cách nhấp vào nút Sử dụng tài khoản khác, tham khảo hành trình của người dùng Không có phiên trên Google ở bên dưới.

Hành trình của người dùng cũ trong phiên hoạt động trên Google

 1. Nút Đăng nhập bằng Google.

  Nút được cá nhân hoá hiển thị tên của một Tài khoản Google.

 2. Trang trình chọn tài khoản.

  Trình chọn Tài khoản Google

 3. Sau khi người dùng chọn tài khoản trả lại, mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Người dùng có thể thêm một phiên Google mới bằng cách nhấp vào nút Sử dụng tài khoản khác, tham khảo hành trình của người dùng "Không có phiên hoạt động trên Google" bên dưới.

Hành trình của người dùng mới không có phiên hoạt động trên Google

 1. Nút Đăng nhập bằng Google.

  Nút "Đăng nhập bằng Google" không chứa thông tin được cá nhân hoá.

 2. Trang đầu tiên để thêm một phiên mới trên Google.

  Email Tài khoản Google

 3. Trang thứ hai để thêm một phiên Google mới.

  Đăng nhập vào Tài khoản Google

 4. Trang lấy sự đồng ý của người dùng mới.

  Đồng ý và đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng Google.

 5. Sau khi người dùng xác nhận, một mã thông báo sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Hành trình của người dùng cũ không có phiên hoạt động trên Google

 1. Nút Đăng nhập bằng Google.

  Nút "Đăng nhập bằng Google" không chứa thông tin được cá nhân hoá.

 2. Trang đầu tiên để thêm một phiên mới trên Google.

  Email Tài khoản Google

 3. Trang thứ hai để thêm một phiên Google mới.

  Đăng nhập vào Tài khoản Google

 4. Sau khi người dùng nhấp vào nút Tiếp theo, mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.