Quản lý thông tin xác thực

Lưu trữ và truy xuất an toàn thông tin xác thực.
Cải thiện trải nghiệm người dùng trong ứng dụng của bạn bằng cách tích hợp liền mạch phương thức xác thực không cần mật khẩu với khoá truy cập thông qua Trình quản lý thông tin xác thực. Trình quản lý thông tin xác thực là một thư viện Android Jetpack hỗ trợ khoá truy cập, mật khẩu và các giải pháp đăng nhập liên kết (chẳng hạn như tính năng Đăng nhập bằng Google).
API Blockstore dành cho Android cho phép ứng dụng lưu thông tin đăng nhập của người dùng mà không gây phức tạp hay rủi ro bảo mật liên quan đến việc lưu mật khẩu người dùng.
Bật biểu mẫu trên ứng dụng để dùng tiện ích tự động điền của thiết bị.
Bật biểu mẫu trên trang web để sử dụng các tiện ích tự động điền của trình duyệt.