API Trình quản lý thông tin xác thực Android

Ảnh chụp màn hình bảng dưới cùng của Trình quản lý thông tin xác thực Android.
Hình 1: Ví dụ về bảng dưới cùng của Trình quản lý thông tin xác thực cho thấy các cách xác thực cho khoá truy cập, mật khẩu và hoạt động đăng nhập liên kết.

Cải thiện trải nghiệm người dùng cho ứng dụng của bạn bằng cách tích hợp liền mạch tính năng xác thực không cần mật khẩu với khoá truy cập thông qua Trình quản lý thông tin xác thực. Trình quản lý thông tin xác thực là một thư viện Android Jetpack hợp nhất tính năng hỗ trợ API cho hầu hết các phương thức xác thực chính, trong đó có khoá truy cập, mật khẩu và các giải pháp đăng nhập liên kết (chẳng hạn như Đăng nhập bằng Google).

Trình quản lý thông tin xác thực tự động hiển thị bảng dưới cùng hợp nhất cho các phương thức xác thực hiện đại. Đây là giải pháp thay thế hiện đại cho các phương thức triển khai xác thực hiện có, bao gồm cả Smart Lock cho Mật khẩu trên Android và tính năng Một lần chạm. Giao diện đăng nhập hợp nhất của Trình quản lý thông tin xác thực mang đến cho người dùng một trải nghiệm rõ ràng, quen thuộc và nhất quán, giảm tỷ lệ người dùng rời bỏ cũng như cải thiện tốc độ đăng ký và đăng nhập.

Tìm hiểu thêm về cách tích hợp Trình quản lý thông tin xác thực với ứng dụng Android:

Tìm hiểu thêm về cách đơn giản hoá các API xác thực và danh tính hiện có để hỗ trợ khoá truy cập cũng như cải thiện khả năng hữu dụng với API Trình quản lý thông tin xác thực: