Tạo và quản lý những quảng cáo tiếp cận những người dùng đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên Google Tìm kiếm, Mạng Hiển thị, YouTube, v.v.
Sử dụng Google Ads để tăng số lượt cài đặt, lượt tương tác lại và giá trị vòng đời cho ứng dụng của bạn.
Hãy đăng sản phẩm của bạn và đưa sản phẩm đó đến cho người mua sắm trực tuyến và người mua sắm tại địa phương tìm thấy và mua hàng.
Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hoá quy trình quản lý chiến dịch trên Google Ads. Tạo một ứng dụng để tương tác trực tiếp với nền tảng Google Ads hoặc viết tập lệnh có lập trình.
Sử dụng webhook để gửi dữ liệu từ Google Ads đến hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn.