קבלת קוד המפתח שלך

תקציר

קוד מפתח של Google מאפשר לאפליקציה שלכם להתחבר ל-Google Ads API. כדי לאחזר את קוד המפתח, צריך להיכנס לחשבון הניהול. כדי להמשיך, עליך להיכנס לחשבון ניהול ב-Google Ads.

עוברים אל toolsS & SETTINGS > SETUP > API Center. האפשרות הזו מופיעה רק בחשבונות ניהול ב-Google Ads.

אם קוד המפתח שלך בהמתנה לאישור, אפשר להתחיל לפתח באופן מיידי באמצעות אסימון בהמתנה שקיבלת במהלך ההרשמה, באמצעות חשבון ניהול בדיקה.

קוד המפתח שבהמתנה צריך לקבל אישור לפני שמשתמשים בו עם חשבונות הפקה ב-Google Ads.

הליך מחקר

שלב 1: בוחרים או יוצרים חשבון ניהול ב-Google Ads

כדי לגשת ל-API צריך להיות חשבון ניהול ב-Google Ads.

לא ניתן ליצור חשבונות ניהול באמצעות אותה כתובת אימייל כמו הקייםבחשבון Google Ads. לכן צריך להשתמש בכתובת אימייל שלא משויכת לחשבון Google Ads כדי ליצור את חשבון הניהול.

חשוב לזכור שלחשבון הניהול שבחרת אין השפעה על קבוצת החשבונות ב-Google Ads שאליהם אסימון ה-API שלך יכול לגשת. זה כלי קיבול שבו נמצא אסימון המפתח. האסימון עצמו יכול לגשת לכל חשבון, כל עוד יש לך פרטי כניסה מתאימים ל-OAuth. קישור של חשבון הניהול הזה לחשבונות Google Ads הפעילים של החברה יעזור לך לייעל את תהליך הבדיקה של האפליקציה ולצמצם את מספר הפעמים שצריך לעבור את תהליך האימות כדי לנהל את החשבונות באמצעות ה-API. לפרטים, מומלץ לעיין במאמר במרכז העזרה בנושא קישור חשבונות.

שלב 2: שולחים בקשה לגישה אל Google Ads API

נרשמים לקבלת גישה ל-Google Ads API דרך חשבון הניהול. נכנסים , ולאחר מכן מנווטים אל TOOLS & SETTINGS > SETUP > API Center. האפשרות API Center מופיעה רק עבור חשבונות ניהול ב-Google Ads.

יש למלא את כל השדות בטופס הגישה ל-API ולהביע הסכמה לתנאים ולהגבלות. יש לוודא שהמידע נכון ושהכתובת של האתר של החברה פעילה. אם האתר אינו דף פעיל, לא נוכל לעבד את הבקשה שלך.

חשוב לוודא שכתובת האימייל ליצירת קשר המופיעה ב-API מובילה לתיבת דואר נכנס מנוטרת באופן קבוע. אם לא נוכל ליצור איתך קשר בכתובת אימייל זו, לא נוכל לעבד את בקשתך והיא תידחה.

אפשר לערוך את כתובת האימייל ליצירת קשר ב-API במרכז ה-API.

אנחנו ממליצים לך לוודא שהמידע הזה עדכני, גם לאחר תהליך הבקשה, כדי שנוכל לשלוח לך הודעות חשובות בנוגע לשירות.

שלב 3: המשך הגשת הבקשה

כדי להבטיח שהכלי או אפליקציית התוכנה שברצונך להשתמש בהם עם Google Ads API עומדים בתנאים ובהגבלות ובמדיניות שלנו, כולל דרישות הפונקציונליות המינימלית (RMF) (אם רלוונטי), לוחצים על הקישור הגשת בקשה לגישה בסיסית ב-API Center, וממלאים את הטופס בקשה לקבל אסימון API של Google Ads.

בדרך כלל ניצור איתך קשר בתוך שני ימי עסקים מהתאריך שבו שלחת את הבקשה, בכתובת האימייל שציינת בשלב 2. אם אין לך יותר גישה לתיבת הדואר הנכנס הזו, או אם אין לך כוונה לעקוב אחר כתובת האימייל הזו באופן פעיל, ניתן לערוך את כתובת האימייל במרכז ה-API לפי ההוראות שלמעלה בשלב 2. כדי שנוכל ליצור איתך קשר.

צוות בדיקת האסימון אישר את קוד המפתח שלי

קוד המפתח שהוקצה לך יופעל לאחר שהבקשה שלך לקבלת גישה ל-API תאושר. האסימון יהיה זמין דרך ה-API Center Center שלך, שאליו ניתן לגשת דרך התפריט הגדרות חשבון של חשבון הניהול שממנו החלת. ניתן לגשת ל-API על ידי הוספתו לכותרות הבקשות במהלך אינטראקציה עם המערכת שלנו.

חשוב מאוד לעדכן את כתובת האימייל ליצירת קשר, משום שאנחנו שולחים מידע חשוב בנוגע לשינויים או לשיבושים בשירות לכתובת האימייל שציינת.

אם בעתיד יבוצעו שינויים בכלי שלך, יש לדווח על השינויים האלה ל-Google. לשם כך עליך למלא את הטופס הזה.

צוות בדיקת האסימון דחה את הבקשה שלי

צוות בדיקת האסימון בודק את המידע שאתה מגיש בעת בקשת גישה ל-Google Ads API, כדי לוודא שהתוכנה שלך עומדת בתנאים ובהגבלות (T&C) של Google Ads, וכן בפונקציונליות המינימלית הנדרשת (אם רלוונטי).

הסיבות הנפוצות לדחיית בקשה:

  • לא הצלחנו ליצור איתך קשר בכתובת האימייל ליצירת קשר שסיפקת.
  • שלחת את הבקשה כי כלי שמשמש אותך מצד שלישי דורש קוד מפתח.
  • האפליקציה שלך מפרה תנאים אחרים.
  • האפליקציה שלך לא מיישמת את הרכיבים הנדרשים של הפונקציונליות המינימלית (אם רלוונטי).

אם שינית את כלי ה-API שלך כך שיעמוד בדרישות המדיניות של Google Ads API, או אם לדעתך לדעתך הבקשה שלך נדחתה בטעות, אפשר להגיש שוב את הבקשה באמצעות לחיצה על הקישור שליחת בקשה מחדש בדף מרכז ה-API בחשבון הניהול.

אם לא קיבלת מאיתנו אימייל לגבי הבקשה שלך בפרק הזמן הצפוי, עליך למלא את הטופס הזה.

חיוב

השימוש ב-Google Ads API לא כרוך בתשלום. אנחנו גובים עמלות בגין אי-תאימות בגין אי-עמידה בדרישות של פונקציונליות מינימלית נדרשת. לפרטים נוספים, ניתן לעיין בגיליון התעריפים.