Phát triển các giải pháp Gmail.

Chèn nội dung tương tác (có dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài) bằng Tiện ích bổ sungỨng dụng trò chuyện.
  • Hiển thị hợp đồng bán hàng có liên quan bên cạnh email của người dùng cùng với khách hàng.
  • Thực thi việc kiểm tra chính sách tự động cho mọi email gửi đi.
  • Tạo một bot trò chuyện tương tác do dịch vụ của bạn cung cấp.
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá và nâng cao Gmail trong môi trường mã nguồn thấp, trên web.
  • Gửi email dựa trên nội dung cập nhật trong bảng tính.
  • Tự động hoá việc gửi email nhắc về việc thay đổi bài tập của nhóm.
Sử dụng các API dưới đây để tương tác theo chương trình với Gmail.
Tương tác với hộp thư đến và tùy chọn cài đặt Gmail của người dùng bằng một số ngôn ngữ lập trình phổ biến, chẳng hạn như Java, JavaScript và Python.
Kết nối ứng dụng email khách thay thế với tài khoản người dùng Gmail bằng các giao thức IMAP và SMTP tiêu chuẩn trong ngành.
Thu thập các chỉ số email hàng loạt để theo dõi khối lượng email lớn được gửi và giám sát miền gửi của bạn.
Truy xuất siêu dữ liệu ứng dụng Gmail của Android, như tên và số lượng chưa đọc.
Hãy dùng các công cụ và tài nguyên sau để tối ưu hoá hoạt động gửi email cho tổ chức của bạn.
Cho phép người dùng tương tác động với nội dung email, chẳng hạn như email chứa băng chuyền hình ảnh và đàn accordion. Email AMP có thể làm mới nội dung của mình và cho phép người đọc tương tác với biểu mẫu mà không cần rời khỏi ứng dụng Gmail.
Làm nổi bật email của bạn trong thẻ Quảng cáo với các chú thích giúp thông điệp email trở nên sống động.
Làm nổi bật thông tin quan trọng trong email của bạn,làm cho nội dung email có tính tương tác và tăng mức độ tương tác.
Đảm bảo email của bạn được định dạng tốt và có thể hành động bằng nhiều công cụ thiết kế của Gmail.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức