ตัวอย่าง

เครื่องมือนําเข้าอีเมลสําหรับ Gmail

เครื่องมือนําเข้าอีเมลสําหรับ Gmail เป็นโปรเจ็กต์โอเพนซอร์สจาก Google ที่อัปโหลดเนื้อหาของที่เก็บถาวรอีเมล Thunderbird ไปยัง Gmail โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เพื่อรักษาสถานะการอ่าน สถานะแฟล็ก และโฟลเดอร์ของข้อความ เขียนเป็น Java และใช้ปลายทาง Messages.import

จําลองที่เก็บ GitHub เพื่อรับซอร์สโค้ดทั้งหมด หรือเรียกดูโค้ดที่เกี่ยวข้องกับ Gmail