רוב ממשקי Google API אינם ממשקי API של נתוני Google. מסמכי התיעוד של Google Data APIs חלים רק על כמה ממשקי API, כפי שמתואר במדריך של GData API.

מידע על Google Data Protocol

חלק מהשירותים ב-Google מספקים גישה חיצונית לנתונים ולפונקציונליות באמצעות ממשקי API שמשתמשים בפרוטוקול Google Data (GData). פרוטוקול GData הוא טכנולוגיה בהשראת REST לקריאה, כתיבה ושינוי של מידע באינטרנט. הוא תומך בשני מצבי גישה ראשיים, AtomPub ו-JSON.

למידע נוסף על ממשקי API של Google שמטמיעים את פרוטוקול GData, לצד רשימה של ממשקי API שמחליפים את אלה ששימשו בעבר את GData Protocol, יש לעיין בספריית GData API.

למידע נוסף על הרשאת בקשות באמצעות ה-API החדש יותר של Google, יש לעיין ב-Google Identity Platform.