Hỗ trợ Dịch vụ trò chơi của Google Play

Sẽ có một vài cách để yêu cầu trợ giúp về ứng dụng tùy vào từng sự cố. Trang này sẽ cung cấp thông tin về các tùy chọn hỗ trợ và tài nguyên hiện có.

Báo cáo sự cố

Nếu đã có thể xác định được nguyên nhân của vấn đề có liên quan đến Dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn có thể báo cáo hoặc tìm kiếm các báo cáo hiện có trên Công cụ theo dõi lỗi công khai trong Dịch vụ trò chơi của Google Play:

Google Play Console

Nếu bạn có câu hỏi về cấu hình Dịch vụ trò chơi của Play trong Google Play Console, hãy gửi yêu cầu trợ giúp và hỗ trợ tại Trợ giúp về Play Console.

Trợ giúp và cộng đồng trợ giúp

Đặt câu hỏi và yêu cầu trợ giúp từ cộng đồng các nhà phát triển trên Stack Overflow bằng cách sử dụng thẻ google-play-games.

Ứng dụng mẫu trên GitHub

Để báo cáo một sự cố về ứng dụng mẫu trong Dịch vụ trò chơi của Play, vui lòng truy cập vào kho lưu trữ mẫu trên GitHub để gửi sự cố đó.

Báo cáo lỗi

Hãy đảm bảo bạn cung cấp những thông tin sau trong phần mô tả khi báo cáo lỗi:

  • Mô tả rõ ràng và súc tích về lỗi gặp phải
  • Các bước tái hiện hành vi
  • Mô tả rõ ràng và súc tích về những gì bạn mong đợi sẽ xảy ra
  • Mô tả rõ ràng và súc tích về những gì bạn quan sát được
  • Chụp báo cáo lỗi và chia sẻ đường liên kết đến Google Drive. Nếu báo cáo lỗi chứa thông tin nhạy cảm, hãy chuyển thông tin đó sang chế độ riêng tư và chỉ cấp quyền truy cập vào các yêu cầu từ tài khoản @google.com.
  • Thêm ảnh chụp màn hình giúp giải thích vấn đề của bạn (nếu có)
  • Để tìm hiểu cách sử dụng hệ thống ghi nhật ký của Android, vui lòng xem bài viết Đọc và viết nhật ký