การสนับสนุนบริการเกมของ Google Play

การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปทําได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับปัญหา หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนและแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

รายงานปัญหา

หากคุณสามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้ว่าเป็นปัญหาจากบริการเกมของ Google Play โดยตรง คุณสามารถรายงานปัญหาหรือค้นหารายงานที่มีอยู่ในเครื่องมือติดตามปัญหาบริการเกมของ Google Play ได้ดังนี้

Google Play Console

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกําหนดค่าบริการเกมของ Play ใน Google Play Console โปรดขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ความช่วยเหลือของ Play Console

ความช่วยเหลือและชุมชน

ถามคําถามและรับความช่วยเหลือจากชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Stack Overflow โดยใช้แท็ก google-play-games

แอป GitHub ตัวอย่าง

หากต้องการรายงานปัญหาเกี่ยวกับแอปตัวอย่างของบริการเกมของ Play ให้ไปที่ที่เก็บตัวอย่างใน GitHub เพื่อรายงานปัญหาดังกล่าว

การรายงานข้อบกพร่อง

เมื่อรายงานข้อบกพร่อง โปรดรวมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในคําอธิบายข้อบกพร่อง

  • คําอธิบายที่ชัดเจนและกระชับว่าข้อบกพร่องคืออะไร
  • ขั้นตอนในการจําลองพฤติกรรม
  • คําอธิบายที่ชัดเจนและชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น
  • คําอธิบายที่คุณสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและสั้นกระชับ
  • บันทึกรายงานข้อบกพร่องและแชร์ลิงก์ Google ไดรฟ์ หากรายงานข้อบกพร่องมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โปรดทําให้เป็นแบบส่วนตัวและให้สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะคําขอจากบัญชี @google.com เท่านั้น
  • เพิ่มภาพหน้าจอเพื่อช่วยอธิบายปัญหา (หากมี)
  • หากต้องการดูวิธีใช้ระบบการบันทึก Android โปรดดูบันทึกการอ่านและการเขียน