การดาวน์โหลด SDK บริการเกมของ Google Play

ดาวน์โหลด SDK เหล่านี้เพื่อพัฒนาเกมด้วยบริการเกมของ Google Play บนแพลตฟอร์มของคุณ


แพลตฟอร์ม SDK คำอธิบาย
Java บริการเกมของ Google Play v2 Java ซึ่งรวมถึงทรัพยากร Dependency ของ SDK ในบริการเกมของ Google Play ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาเกมของคุณใน Java
เนทีฟ (C/C++) SDK เวอร์ชัน Google Play Games v2 ซึ่งรวมถึงทรัพยากร Dependency ของ SDK สําหรับบริการ Google Play Games v2 ซึ่งจําเป็นในการพัฒนาเกมใน C/C++ SDK แบบเนทีฟอยู่ในเวอร์ชันเบต้าและรองรับเฉพาะบริการการลงชื่อเข้าใช้เท่านั้น