พัฒนาโซลูชัน Google ฟอร์ม

แทรกเนื้อหาแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลบัญชีหรือบริการภายนอกด้วยส่วนเสริม
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การสร้างแบบฟอร์ม
  • นําเสนอผู้ใช้ด้วยคลังเทมเพลต Google ฟอร์มที่กําหนดเอง
  • ตรวจสอบ Google ฟอร์มด้วยคู่มือรูปแบบของคุณ
ทุกคนจะใช้ Apps Script เพื่อดําเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพ Google ฟอร์มโดยอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมแบบใช้โค้ดน้อยบนเว็บได้
  • ทํางานอัตโนมัติตามการส่งแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
  • สร้าง Google ฟอร์มโดยอิงตามสเปรดชีต
ใช้ REST API ด้านล่างเพื่อโต้ตอบกับ Google ฟอร์มแบบเป็นโปรแกรม
สร้างและอัปเดตแบบฟอร์มและแบบทดสอบ ดูคำตอบ และรับข้อความ Push