Fact Check Tools API

Pierwsze kroki

Interfejs Google FactCheck ClaimReview w trybie odczytu i zapisu

Typowe przypadki użycia

  • Dodawanie znaczników ClaimReview, edytowanie znaczników ClaimReview, usuwanie znaczników ClaimReview w artykułach z informacjami zweryfikowanymi (adresami URL). Aby dowiedzieć się więcej o ClaimReview, zajrzyj do dokumentacji dla deweloperów dotyczącej informacji zweryfikowanych.
  • Uwaga: aby móc dodawać lub edytować znaczniki witryny za pomocą tego interfejsu API, użytkownicy muszą zostać upoważnieni w Google Search Console. Na każdym koncie, które ma dostęp do witryny z ograniczonym lub pełnym dostępem, będzie można tworzyć znaczniki jej artykułów. Wymagane kroki:
    • Zapytaj webmastera, czy Twoja witryna jest już w Search Console. Jeśli tak nie jest, wykonaj te czynności.
    • Poproś webmastera o dodanie Cię jako użytkownika do witryny jako z ograniczonym lub pełnym dostępem (instrukcje).

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie użytkowników, że klient API będzie przekazywać dane do dataCommons. Korzystanie z interfejsu ClaimReview do odczytu i zapisu podlega Warunkom korzystania z interfejsu API Google.

Więcej informacji znajdziesz w szczegółowej dokumentacji interfejsu API.

Interfejs Google FactCheck Claim Search API

Typowe przypadki użycia

Korzystanie z interfejsu FactCheck Claim Search API podlega Warunkom korzystania z interfejsu API Google.

Więcej informacji znajdziesz w szczegółowej dokumentacji interfejsu API.