Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sự kiện mở rộng

Sự kiện mở rộng được các cộng đồng nhà phát triển địa phương trên khắp thế giới tổ chức và bao gồm nhiều lựa chọn cho người tham dự — từ phiên phát trực tiếp cho đến bản minh hoạ ở địa phương, sự kiện hackathon, lớp học lập trình và nhiều sự kiện khác. Duyệt qua bản đồ GDD Ấn Độ được mở rộng để xem nơi diễn ra sự kiện trong năm 2017.

Xem qua trên bản đồ

Duyệt qua bản đồ GDD Ấn Độ được mở rộng để xem nơi diễn ra sự kiện trong năm 2017.